Vastuullista sähkönsiirtoa

Sähköverkon vastuullinen suunnittelu ja rakentaminen ovat tasapainoilua ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun välillä, kertoo Vaasan Sähköverkon verkostosuunnittelutiimin vetäjä Aleksi Tyni. Esitimme hänelle kolme kysymystä!

1. Kuinka vastuullisuus huomioidaan Vaasan Sähköverkolla?

”Vastuullisuuden käsitteen voi jakaa kolmeen osaan: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. Meille Vaasan Sähköverkolla sosiaalinen ja taloudellinen vastuu tarkoittavat sitä, että tarjoamme luotettavaa ja kohtuuhintaista sähkönsiirtoa asiakkaillemme – kuitenkin niin, että siirron ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.”

2. Kuinka minimoitte ympäristövaikutukset?

”Rakennamme verkkoa mahdollisuuksien mukaan teiden varsille, emme metsään tai pelloille, jotta rakentamisesta aiheutuva maankäytöllinen vaikutus olisi mahdollisimman pieni.

Otamme reitityksissä huomioon uhanalaisten eläinten, kuten merikotkien, pesät. Huomioimme myös maanomistajan toiveet. Voimme kiertää esimerkiksi puun, jolla on suurta tunnearvoa.

Sähköverkon maakaapelointi alueellamme paitsi lisää verkon säävarmuutta, myös vähentää vaikutuksia eläimiin. Ilmajohdot aiheuttavat lintukuolemia, kun linnut törmäävät niihin. Tätä koetamme ehkäistä ilmajohtoihin ripustettavilla lintulipuilla.

Kunnossapitotarkastusten yhteydessä lisäämme sähköpylväissä oleviin pylväsmuuntamoihin eläinsuojia, jotta esimerkiksi pylväissä kiipeilevät oravat eivät saa sähköiskuja.

Koko nykyisen sähköverkon kaapelointi jakelualueellamme vaatisi valtavan määrän rahaa. Tämä tietäisi siirtohintojen nostoa. Ympäristövastuullisia ratkaisuja tehdessä meidän pitää muistaa myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.”

3. Kuinka sähkönsiirtoa kehitetään vastuullisuusnäkökulmasta?

”Kehitämme verkkoa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Nyt iso trendi ovat lämpöpumput, aurinkosähkön tuotanto sekä sähköautojen latauslaitteet. Vahvistamme sähköverkon siirtokapasiteettia, jotta voimme taata hyvänlaatuisen sähkönsiirron jatkossakin.

Vaihdamme paraikaa kaikille asiakkaillemme älykkäitä sähkömittareita, mikä lisää sähköjärjestelmän joustavuutta ja mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden suuremman hyödyntämisen.

Älymittarit mahdollistavat kotiautomaation, mikä taas helpottaa sähkön kulutuksen ajoittamista niille hetkille, kun sähkö on halpaa ja vihreästi tuotettua.”

Teksti: Elina Vironen
Kuva: Linus Lindholm

Aleksi Tyni

  • Työskentelee verkostosuunnittelutiimin vetäjänä Vaasan Sähköverkolla
  • Koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri
  • Perheeseen kuuluu vaimo
  • Harrastaa vapaa-ajallaan pallopelejä, kirjojen ja sarjakuvien lukemista sekä viettää aikaa läheistensä kanssa