Hållbar elöverföring

Att planera och bygga ett elnät på ett hållbart sätt är en balansgång mellan miljöansvar och socialt och ekonomiskt ansvar, säger Aleksi Tyni som leder nätplaneringsteamet hos Vasa Elnät. Vi ställde Aleksi tre frågor!

1. Hur syns hållbarhetstänket hos Vasa Elnät?

”Hållbarheten kan delas upp i tre områden: socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. För oss på Vasa Elnät innebär det sociala och ekonomiska ansvaret att vi ska erbjuda våra kunder tillförlitlig elöverföring till ett rimligt pris – men samtidigt ska miljöpåverkan vara så liten som möjligt.”

2. Vad gör ni för att minimera miljöpåverkan?

”Om det bara går så bygger vi elnätet längs vägar och inte genom skogar eller åkrar för att inverkan på markanvändningen ska vara så liten som möjligt. Dessutom tar vi vid planeringen av ellinjer hänsyn till utrotningshotade djurarter, så som havsörnen, och deras bon.

Vi lyssnar också till markägarnas önskemål. Om det till exempel finns ett träd som har ett stort emotionellt värde kan vi göra en omväg runt det.

Att gräva elkablarna under jorden gör elnätet mer väderbeständigt men minskar också deras inverkan på djur. Luftledningar orsakar fågeldöd när fåglar krockar med dem. Vi försöker förebygga fågeldöden genom att hänga reflexflaggor på elledningarna.

I samband med underhållsinspektioner av elledningar förser vi stolptransformatorer med skydd för djur så att till exempel ekorrar inte ska få elstötar när de klättrar i stolpen.

Att lägga hela elnätet i vårt område under jorden skulle kosta enormt. Då vore vi tvungna att höja priserna för elöverföringen. När vi fattar beslut som påverkar miljön måste vi också ta hänsyn till vårt sociala och ekonomiska ansvar.”

3. Hur beaktas hållbarhetsperspektivet vid utvecklingen av elöverföringen?

”Vi utvecklar elnätet utifrån kundernas behov. Just nu är luftvärmepumpar, solel och elbilsladdare den stora trenden.

Vi bygger ut kapaciteten i elnätet för att vi ska kunna garantera hög kvalitet på elöverföringen även i fortsättningen. Vi håller på att installera smarta elmätare hos alla kunder.

De ger mer flexibilitet i elsystemet och gör det möjligt att utnyttja de förnybara energikällorna i en större omfattning. Dessutom möjliggör de hemautomation som i sin tur gör det lättare att flytta en del av elkonsumtionen till de timmar när elen är billig och producerad ur förnybara källor.

Text: Elina Vironen
Foto: Linus Lindholm

Aleksi Tyni

  • Jobbar som nätplaneringsteamledare hos Vasa Elnät
  • Utbildad diplomingenjör inom elteknik
  • Till familjen hör hans hustru
  • På fritiden spelar han bollspel, umgås med nära och kära samt semesterläser böcker och serier.