Elförbrukningen i sommarstugor

Vad består sommarstugans elförbrukning av och hur kan du minska på elräkningen? Det svarar vi på här.

Elförbrukningen i en sommarstuga påverkas bland annat av:

 • uppvärmningssätt
 • utrustningsnivå
 • elbastu

Sommarstugans elförbrukning kan motsvara en enrummare eller ett egnahemshus

Elförbrukningen för olika sommarstugor varierar mycket beroende på stugans utrustningsnivå, stugsäsongens längd och eventuell underhållsvärme på vintern.

En liten sommarstugas elförbrukning kan vara i samma klass som i en enrummare i ett höghus. Elförbrukningen i en större och välutrustad sommarstuga kan motsvara förbrukningen i ett egnahemshus.

Därför kan elförbrukningen för en sommarstuga variera mellan 2 000 och 15 000 kilowattimmar per år.

Beställ el som är billigare än genomsnittet vart som helst i Finland.

Grundvärme på vintern skyddar stugan och förbrukar el

Oftast står uppvärmningen för merparten av stugans elförbrukning. Om stugan har en varmvattenberedare går det också åt el till att värma upp vattnet.

Förutom med eldstad värms stugor vanligtvis även med elektriska radiatorer. Svala sommarkvällar räcker det ofta med en brasa i eldstaden för att värma upp stugan. De elektriska radiatorerna tas ofta fram ur garderoben först när stugan stängs inför vintern.

Det är så kallad underhållsuppvärmning för sommarstugor, eller grundvärme. När de elektriska radiatorerna håller stugan på cirka 10 grader plus och det är varmare inne i stugan än utanför hela vintern förblir byggnaden torr och inga fuktskador uppstår i materialen eller i elektrisk utrustning.

Om stugan har rinnande vatten förhindrar underhållsvärmen även att rören fryser.

Grundvärme medför alltså en stor nytta och därför håller allt fler stugan varm över vintern. Även om vintervärmen står för merparten av en sommarstugas årliga elförbrukning kan det på lång sikt bli billigare än att reparera en eventuell fuktskada.

Elektriska radiatorer är det vanligaste sättet att sköta om stugans underhållsuppvärmning. Till exempel kan en luftvärmepump inte stå obevakad hela vintern: pumpens verkningsgrad minskar vid frost och de apparatspecifika frostgränserna kan överskridas under vintern.

Läs mer om elpriset

Tips för att spara el på stugan och vid uppvärmning av bruksvatten:

 • Använd en termostat för underhållsuppvärmning om din elektriska radiator har en sådan, eller skaffa en separat anslutningsbar termostat som styr alla stugans elektriska radiatorer. Termostaten övervakar temperaturerna och justerar vid behov värmeeffekten. Då behovet av uppvärmning minskar blir även radiatorns elförbrukning mindre.
 • Överväg att skaffa ett fjärrstyrt värmesystem till stugan. Med det kan du justera stugans temperatur med telefonen året om.
 • Skaffa en luftvärmepump om du vistas på stugan från tidig vår till sen höst. Pumpens bästa effekt uppnås när utetemperaturen ligger mellan minus och plus fem grader.
 • Värm inte vattnet för varmt. Att sänka varmvattenberedarens temperatur från 80 grader till 55 grader minskar energiförbrukningen med cirka 30 procent.

Minimera elapparaternas förbrukning även på stugan

På en stuga kanske man främst behöver el till att koka kaffe, titta på tv, ladda mobiltelefoner och kyla ned mat i kylskåpet. Om maten dessutom tillagas på en kolgrill och bastun värms upp med ved är stugans elförbrukning måttlig.

Ibland liknar sommarstugor ett vanligt hem i fråga om komfortnivå, där el används till att surfa på webben, ladda datorer, flera tv-apparater, tvättmaskiner och spis. I det fallet kan vitvarornas och nöjeselektronikens förbrukning vara lika stor som hemma.

Oavsett hur mycket elektrisk utrustning du använder i stugan bör du undvika onödig elförbrukning. Det tackar din plånbok och naturen för.

Läs också: Solpaneler till villan

Tips för energieffektiv användning av elektrisk utrustning i stugan:

 • Placera kylapparater på ett svalt ställe i köket, inte bredvid spisen eller diskmaskinen, eller i direkt solljus. På så sätt behöver vitvarorna kylas ned så lite som möjligt och förbrukar mindre el. Håll inte kylskåpet för kallt, en lämplig temperatur är 5 grader. Byt vid behov ut dörrtätningarna.
 • Uppgradera elektriska apparater, såsom tv-apparater och kylskåp, till energieffektiva alternativ när gamla apparater slutar fungera. Energieffektivitetsmärket hjälper dig välja en ekologisk apparat.
 • Stäng av nöjeselektroniken helt efter användning, lämna den inte i standby-läge där de kan konsumera el.
 • Koppla ur mobiltelefonen och datorns laddare från vägguttaget efter att ha laddat enheterna för att säkerställa att de inte förbrukar el i onödan.
 • Tvätta fulla disk- och tvättmaskiner och utnyttja ekologiska tvättprogram.
 • Gör mer mat i ugnen på en gång och utnyttja eftervärmen. Mikrovågsugnen och spisen förbrukar mindre el än ugnen, så använd helst dem när det är möjligt.

En elbastu kan höja stugans elräkning med tiotals euro

Har ditt sommarställe elbastu? Den ökar stugans elförbrukning något.

En timmes bastu med förvärmning kostar cirka 1–2 euro, beroende på ugnens effekt. Så om bastun värms upp varje dag under en månadslång semester är priset 30–60 euro per månad.

Bastuns elförbrukning kan minskas utan att man behöver ge avkall på njutbara bastubad.

Tips för att spara el i elbastu:

 • Värm upp bastun till 70–80 grader. Att värma bastun till 100 grader ökar elförbrukningen med 20–30 procent.
 • Gå till bastun så snart den är varm och stäng av ugnen så fort du badat. Eftervärmen räcker till att torka upp bastun.
 • Minska på bastuns ventilation när du sätter på den. Öppna inte ventilationsluckan förrän efter bastun, inte under bastubadet.
 • Bada hellre bastu länge, men värm bastun mer sällan. Mer än hälften av energin används för att förvärma bastun och resten för att hålla bastun varm.

Solpaneler för stugan – producera en del av elen själv

Priserna på solpaneler har sjunkit snabbt de senaste åren, och fler och fler stugbor har skaffat solpaneler till sin stuga.

Det finns två typer av solcellssystem; nätanslutna system och anläggningar vars el kan lagras under en kort tid i batterier.

De senare är de mest populära i sommarstugor, eftersom de inte kräver stora investeringar. En enda solpanel kan fås för bara några tiotals euro, och solenergin som genereras kan räcka för att ladda en mobiltelefon eller använda LED-lampor i skymningen.

Om stugans elförbrukning är stor närmar den sig t.ex. elförbrukningen för ett egnahemshus och då kan ett större solenergisystem som kopplas till elnätet vara en lika smart lösning för stugan som för hemmet. Genom att producera solenergi kan du spara in på din elräkning.

Du kan bekanta dig med Vasa Elektriskas solpanelsystem och begära en offert här.

Läs mer: Solpaneler för egnahemshus: vanliga frågor och experttips

Så här bildas elräkningen för sommarstugan

Sommarstugans elräkning består av en energiavgift och elöverföring. Dessutom betalas för bägge grundavgifter och skatter.

Du betalar elförsäljaren för elenergin. Du har friheten att välja elförsäljare och beställa el varifrån som helst i Finland. Det lönar sig att konkurrensutsätta elen åtminstone vartannat år: det säkerställer att du betalar ett lämpligt pris för stugans el.

Beställ el som är billigare än genomsnittet från Vasa vart som helst i Finland här.

Överföringen kan inte konkurrensutsättas, utan det är alltid det lokala elnätsföretaget som äger nätet som också för överföringen.

Elöverföringen är den del av elräkningen som ibland orsakar förvåning bland stugborna. Överföringens grundavgift är alltid densamma, oavsett om stugan används el eller inte. Det beror på att avgiften inte betalas för överföring av el till stugan utan är en prislapp för underhåll, reparation och byggande av nätet – dvs. möjligheten att använda el i stugan.

Om ditt lokala nätbolag säljer el och du beställer el därifrån får du bara en räkning. Om du däremot beställer el från en annan leverantör efter eget val, betalar du för överföringstjänsten och elen på två olika räkningar. Detta påverkar inte storleken på elräkningen.

Så här väljer du elavtal för sommarstugan

För stugan lönar det sig att välja ett elavtal där ett lämpligt pris och egna värderingar möts.

Det lönar sig att konkurrensutsätta stugelen minst vartannat år eller när du vill byta elavtal. Du kan jämföra priser och elavtal även direkt på elföretagens webbplats eller på Energimyndighetens tillförlitliga jämförelsewebbplats.

På stugan, mitt i naturen, minns man konkret vikten av miljöåtgärder. Beställ till exempel vår inhemska Vindel eller utsläppsfria Klimatel 24 månader till stugan.

Vindel och Basel, med en blandad produktion, är Vasa Elektriskas tills vidare gällande elavtal. Med dem är du inte bunden av någonting utan kan när som helst ändra dig och säga upp avtalet med 14 dagars varsel.

Klimatel 24 månader är däremot ett tvåårigt elavtal där elpriset förblir detsamma under hela avtalsperioden, vilket hjälper till att förutse elräkningens storlek.

Tips: det enklaste sättet är att beställa el från samma elföretag till stugan och hemmet. Då är det möjligt att enkelt sköta sina elärenden med en part, och i elbolagets mobilapp kan du övervaka elförbrukningen för båda platserna samtidigt.

Elanslutning till stugan – hur mycket kostar den?

Är din stuga ännu inte utrustad med el och funderar du på att köpa en elanslutning? Detta innebär att stugan måste anslutas till det lokala elbolagets distributionsnät.

När du beställer en elanslutning debiteras priset för själva anslutningen och en avgift för anslutning av den. Det slutliga priset beror på var sommarstugan är belägen och storleken på huvudsäkringen.

När du beställer en elanslutning måste du välja lämpligt mätningssätt för stugan. Vanligen är mätningssättet för en sommarstuga Allmän el, där elpriset är detsamma oavsett tid på dygnet och grundavgiften är låg.

Om stugans elförbrukning överstiger 11 000 kilowattimmar per år – till exempel värms stugan upp med el året runt – kan Nattel vara rätt mätningssätt. Det består av två energipriser, ett energipris för dagtid och ett förmånligare pris nattetid. Besparingar i elräkningen får du genom att tidsinställa eluppvärmningen till natten.

Vasa Elnäts område kan du få hjälp med att bedöma stugans energiförbrukning och andra frågor relaterade till elanslutningen av Vasa Elnäts Byggtjänst.

Kolla priserna för elanslutning i Vasa Elnäts område.

Sommarstugans elförbrukning och många andra fördelar i Onlinetjänsten

För stugaägaren är Vasa Elektriskas mobilapp och Onlinetjänst bra verktyg för att följa upp elförbrukningen. I tjänsten kan du bland annat:

 • följa stugans elförbrukning med upp till en timmes noggrannhet. Om en elapparat lämnas på när du åker iväg från stugan, kommer du att se det i elförbrukningskurvan.
 • se elförbrukningen för alla förbrukningsplatser – till exempel sommarstugan och hemmet – på ett och samma ställe.
 • anteckna när du har köpt nya elektriska apparater och hålla koll på hur de påverkar din elförbrukning.
 • göra en felanmälan när det är strömavbrott, om din stuga ligger inom Vasa Elnäts område.
 • se dina avtal och fakturor.

Beställ el från Vasa till stugan!

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer