Bolagets kontaktpersoner

Här hittar du moderbolagets kontaktpersoner och styrelse samt koncernens nyckelpersoner.

Kundtjänst >

Vasa Elektriska Ab

Stefan Damlin, verkställande direktör
tfn 06 324 5211
fornamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Fjärrvärme

Markus Tuomala, direktör för fjärrvärmeenheten
tfn 06 324 5307
fornamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Elhandel

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten
tfn 06 324 5350
fornamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Ekonomi

Arja Rosing, ekonomidirektör
tfn 06 324 5379
fornamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Strategi och samhällsansvar

Olli Arola, direktör
tfn 06 324 5284
fornamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Sponsorering

Mari Böling
sponsorering@vasaelektriska.fi
Vi tar emot sponsoransökningar två gånger i år via Team Vasa Elektriska.

Kommunikation, bilder och pressmeddelanden

Styrelsen

Vasa Elektriska Ab:s styrelse

Joakim Strand
Marianne Munkki
Marko Nylund
Kim Berg
Jukka Mäkynen
Eva Liljeblom

Dotterbolag

Vasa Elnät Ab

Jarmo Leppinen, verkställande direktör
tfn 06 324 5366
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

Distributionsstörningar i elnätet

Petter Södergran, driftchef
tfn 06 324 5240
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

Jarmo Leppinen, verkställande direktör
tfn 06 324 5366
fornamn.efternamn@vaasansahkoverkko.fi

Se även vasaelnat.fi