Ett enkelt och stressfritt elavtal

Teckna elavtal

Våra elavtal är ett enkelt och stressfritt val, eftersom våra priser är stabila och en uppsägningstid på bara två veckor ger dig möjlighet att tänka om, när det behövs.  Läs mer om hur du ingår ett elavtal och hur vi prissätter våra produkter. När tiden är mogen fixar du ditt avtal på ett par minuter på webben.

Du kan göra ett elavtal med oss vare sig du bor i Raseborg, Åbo eller Karleby. Vi tar hand om allt som har att göra med byte av elförsäljare, så du behöver inte ens avsluta ditt nuvarande avtal själv. Du kan slappna av och tryggt lita på att lamporna tänds när det behövs på din nya adress. Våra produkter Basel och Vindel har ett bra pris och är i kraft tillsvidare.

Om elavtalet och våra priser

Det är hur lätt som helst att göra ett elavtal. Här har du info om sådant du kanske funderat på.

Allmän el, nattel eller säsongel?

Elavtalet ska göras för det mätningssätt som används på adressen ifråga. Allmän el är det vanligaste mätningssättet, och vi rekommenderar att du väljer det, om du inte vet.

Så här tar du reda på mätningssätt

Tillsvidareavtal – hur ofta ändras priset?

Våra priser ändras inte med jämna mellanrum. De följer marknadspriset, men vi håller dem alltid så stabila som möjligt. När elpriset på marknaden stiger, följer vårt elpris med avvaktande takt. På samma sätt sänker vi våra priser när kurvan går neråt, och du som kund kan få nytta av ett sjunkande marknadspris. Under de senaste fem åren har vi sänkt priset sju gånger och höjt det två gånger.

Vår prissättning är transparent och vi vill förtjäna ditt förtroende genom våra handlingar. Vår webbplats visar alltid det aktuella priset och ifall av prishöjningar meddelar vi i god tid, minst med en månads varsel. Det tillsvidare ikraftvarande avtalet ger dig friheten att bestämma om din egen kundrelation när du vill, eftersom avtalet har bara två veckors uppsägningstid.

Läs mer om elpriset

Jag vill byta elförsäljare – hur gör jag?

När du vill bli vår kund kan du teckna ett nytt avtal och sedan slappna av, vi ser till att avsluta ditt avtal med din tidigare elförsäljare. Avtalet kan börja tidigast med två veckors varsel från din beställning – förutsatt att du inte haft ett avtal med bindningstid.

Jag ska flytta – ska jag säga upp mitt elavtal?

När du tecknar ett elavtal för en ny adress t.ex. på grund av att du ska flytta, räcker det att du är i kontakt med oss. Vi sköter kommunikationen med ditt lokala elnätsbolag. Ifall du inte behöver el i fortsättningen på din gamla adress, kom ihåg att meddela det. Du kan ha flera parallella elavtal till olika adresser, och därför räknar vi inte automatiskt med att det elavtalet ska avslutas. Flyttanmälan gör du lätt i vår Onlinetjänst.

Elavtal för dig som ska flytta

Teckna elavtal

4 goda skäl att välja Vasa Elektriska

  1. Du vill köpa förmånlig el. Vasa Elektriskas priser är i snitt billigare jämfört med den allmänna prisnivån.
  2. Du uppskattar en transparent och tydlig prispolitik utan överraskningar.
  3. Du önskar dig ett stabilt elpris. Vasa Elektriska strävar efter att hålla elpriset på en stabil nivå.
  4. Du vill köpa grön el. Från oss kan du köpa miljövänlig Vindel eller Basel, som också delvis produceras med förnybara energiformer.

Frågor om elavtalet

Den av Vasa Elektriska år 2018 sålda elens ursprung fördelas enligt energikälla så här:

  • förnybara energikällor 32,7 %
  • kärnkraft 31,1 %
  • fossila energikällor 36,2 %

År 2018 hade den el Vasa Elektriska sålde det specifika koldioxidutsläppet 225 g/kWh. Produktionen av den sålda elen gav upphov till 0,8 mg/kWh använt kärnkraftsbränsle.

Om du har ett tidsbundet elavtal kan du byta elförsäljare när den avtalade tidsperioden löpt ut. Om den avtalade tiden redan har löpt ut kan du byta till ny försäljare efter två veckors uppsägningstid. Det här skyddar dig från elavbrott om det av en eller annan orsak inte blir något nytt avtal. Ett tidsbundet avtal fortsätter vanligtvis som ett avtal som är i kraft tillsvidare med den existerande elförsäljaren tills den nya försäljaren tar över.

Om du köper din el av oss och också är Vasa Elnäts kund får du allting på en och samma faktura. Om du enbart köper el av oss fakturerar vi dig för enbart elenergin medan det lokala elöverföringsbolaget skickar dig en skild faktura för överföringen.

Vi tar ingen extra avgift för pappersfakturor men rekommenderar alla kunder att ta ibruk e-fakturan.

Elpriset utgörs av elens energipris, priset för elöverföring, elskatt och mervärdesskatt. På energipriset, det vill säga försäljningspriset, inverkar bland annat produktionskostnader och elpriset i den nordiska elbörsen Nordpool. Denna del av fakturan kan du själv inverka på genom att välja en lämplig elleverantör och genom att hålla koll på din elförbrukning.

Elöverföringspriset bestäms av det lokala elnätsbolaget. Överföringsavgiften används till att upprätthålla och utveckla elnätet. Stormskador repareras och elledningar flyttas i skydd under marken. Så säkerställs tillgången på el både för ditt hem och samhället i övrigt.

Cirka en tredjedel av elens totalkostnad utgörs av olika skatter. Du betalar elskatt i enlighet med din egen förbrukning och den utgör en väsentlig del av din överföringsavgift. Dessutom uppbärs mervärdesskatt på energipriset, överföringspriset, elskatten och försörjningsberedskapsavgiften.

Aktuellt

Ekohotellet valde förnybar fjärrvärme: “Klimatgarantin utgör ett utmärkt komplement till våra företagskunder”

Läs mer
Aktuellt

Att bli förtjust producerar elektricitet på huden: “Mina känslor bekräftades av data”

Läs mer
Aktuellt

Det finns elektricitet mellan Marko och hunden Welle: ”Våra data bekräftar att människor och hundar förstår varandra”

Läs mer
Hemma

Du som flyttar – allt du bör komma ihåg i samband med flytten

Läs mer
Aktuellt

Konkurrensutsättning av elavtal – expertens bästa tips

Läs mer
Aktuellt

Studenternas bästa tips när det gäller val av el: ”Pris, vindel och att kunna sköta sina ärenden digitalt avgör”

Läs mer
Hemma

Miljövänlig el och miljövänligt boende – expertens 10 tips

Läs mer
Fenomen

Vintagelivet är kläder, lek och skattjakt

Läs mer
Aktuellt

Pekko Vehviläinen: Mätare visar vad kroppen saknar

Läs mer
På fritiden

Synpunkten: Visst känns det!

Läs mer
Fenomen

Här är arbetets nya trender

Läs mer
Fenomen

Experterna avslöjar: det här gör arbetet meningsfullt

Läs mer
Dela