Ett enkelt och stressfritt elavtal

Teckna elavtal

Våra elavtal är ett enkelt och stressfritt val, eftersom våra priser är stabila och en uppsägningstid på bara två veckor ger dig möjlighet att tänka om, när det behövs.  Läs mer om hur du ingår ett elavtal och hur vi prissätter våra produkter. När tiden är mogen fixar du ditt avtal på ett par minuter på webben.

Du kan göra ett elavtal med oss vare sig du bor i Raseborg, Åbo eller Karleby. Vi tar hand om allt som har att göra med byte av elförsäljare, så du behöver inte ens avsluta ditt nuvarande avtal själv. Du kan slappna av och tryggt lita på att lamporna tänds när det behövs på din nya adress. Våra produkter Basel och Vindel har ett bra pris och är i kraft tillsvidare.

Om elavtalet och våra priser

Det är hur lätt som helst att göra ett elavtal. Här har du info om sådant du kanske funderat på.

Allmän el, nattel eller säsongel?

Elavtalet ska göras för det mätningssätt som används på adressen ifråga. Allmän el är det vanligaste mätningssättet, och vi rekommenderar att du väljer det, om du inte vet.

Så här tar du reda på mätningssätt

Tillsvidareavtal – hur ofta ändras priset?

Våra priser ändras inte med jämna mellanrum. De följer marknadspriset, men vi håller dem alltid så stabila som möjligt. När elpriset på marknaden stiger, följer vårt elpris med avvaktande takt. På samma sätt sänker vi våra priser när kurvan går neråt, och du som kund kan få nytta av ett sjunkande marknadspris. Under de senaste fem åren har vi sänkt priset sju gånger och höjt det två gånger.

Vår prissättning är transparent och vi vill förtjäna ditt förtroende genom våra handlingar. Vår webbplats visar alltid det aktuella priset och ifall av prishöjningar meddelar vi i god tid, minst med en månads varsel. Ett tillsvidareavtal ger dig friheten att avsluta ditt kundförhållande med oss när du vill.

Läs mer om elpriset

Jag vill byta elförsäljare – hur gör jag?

När du vill bli vår kund kan du teckna ett nytt avtal och sedan slappna av, vi ser till att avsluta ditt avtal med din tidigare elförsäljare. Avtalet kan börja tidigast med två veckors varsel från din beställning – förutsatt att du inte haft ett avtal med bindningstid.

Jag ska flytta – ska jag säga upp mitt elavtal?

När du tecknar ett elavtal för en ny adress t.ex. på grund av att du ska flytta, räcker det att du är i kontakt med oss. Vi sköter kommunikationen med ditt lokala elnätsbolag. Ifall du inte behöver el i fortsättningen på din gamla adress, kom ihåg att meddela det. Du kan ha flera parallella elavtal till olika adresser, och därför räknar vi inte automatiskt med att det elavtalet ska avslutas. Flyttanmälan gör du lätt i vår Onlinetjänst.

Elavtal för dig som ska flytta

Teckna elavtal

info_outline

Basel

Avtalstid: tillsvidare
info_outline

Vindel

Avtalstid: tillsvidare

Frågor om elavtalet

Den av Vasa Elektriska år 2017 sålda elens ursprung fördelas enligt energikälla så här:

  • förnybara energikällor 38,5 %
  • kärnkraft 33,3 %
  • fossila energikällor 28,2 %

År 2016 hade den el Vasa Elektriska sålde det specifika koldioxidutsläppet 149 g/kWh. Produktionen av den sålda elen gav upphov till 0,8 mg/kWh använt kärnkraftsbränsle.

Om du har ett tidsbundet elavtal kan du byta elförsäljare när den avtalade tidsperioden löpt ut. Om den avtalade tiden redan har löpt ut kan du byta till ny försäljare efter två veckors uppsägningstid. Det här skyddar dig från elavbrott om det av en eller annan orsak inte blir något nytt avtal. Ett tidsbundet avtal fortsätter vanligtvis som ett avtal som är i kraft tillsvidare med den existerande elförsäljaren tills den nya försäljaren tar över.

Om du köper din el av oss och också är Vasa Elnäts kund får du allting på en och samma faktura. Om du enbart köper el av oss fakturerar vi dig för enbart elenergin medan det lokala elöverföringsbolaget skickar dig en skild faktura för överföringen.

Vi tar ingen extra avgift för pappersfakturor men rekommenderar alla kunder att ta ibruk e-fakturan.

Dela