Faktureringsadress

Bästa samarbetspartner

Nedan hittar du hela koncernen Vasa Elektriskas (Vasa Elektriska Ab och Vasa Elnät Ab) nätfakturaadresser.  Kom ihåg att markera fakturan med antingen beställarens namn eller annan överenskommen referens. På så sätt försäkrar du dig om att fakturan hittar fram.

Nätfakturor

Obs! Välj rätt företag.

Vasa Elektriska Ab
Fo-nummer: 0209628-8
E-fakturaadress: 003702096288
Edi-kod: 003702096288
Operatör: Basware Oyj
Förmedlarkod: BAWCFI22

Vasa Elnät Ab
Fo-nummer: 1993667-7
E-fakturaadress: 003719936677
Edi-kod: 003719936677
Operatör: Basware Oyj
Förmedlarkod: BAWCFI22

Övriga fakturor

Vasa Elektriska Ab,
PB 26, 65101 Vasa

Vasa Elnät Ab,
PB 26, 65101 Vasa