Vaasan Sähkö -konsernin vuosi 2022

Lue meidän vuodesta!

Tältä sivulta löydät avainlukujen muodossa nopeasti tietoa Vaasan Sähkö -konsernin vuodesta 2022. Tutustu myös hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätöksiin.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSET

Vaasan Sähkö -konsernin avainluvut 2022: Liikevaihto: 329,9 miljoonaa euroa Liikevoitto: 6,1 miljoonaa euroa Bruttoinvestoinnit: 32 miljoonaa euroa Omavaraisuusaste: 40,8 prosenttia Henkilöstö 31.12.: 136 henkilöä

Sähkökauppa

Vuonna 2022 tuulisähkön osuus oli 21 % (vrt. 16 % v. 2021).

Animaatiossa:
1) sähkön tuotannon lähteet 2022
2) tuulisähkön osuus 2018 – 2022
3) energiatuotannon päästöt
4) hiilineutraaliustavoite

Suurimmat sähköntuotannon lähteet [Avaa kuva] olivat vuonna 2022: ydinvoima (39 %), tuulivoima (21 %) ja vesivoima (12 %). Muita lähteitä olivat biomassa (7 %), turve (7%), jäte (6 %), hiili (3 %), masuunikaasu (4 %) ja häkäkaasu (1 %). Tavoitteemme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Kaukolämpö

Kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte muodosti vuonna 2022 yli puolet kaukolämmön tuotannon lähteistä.

Animaatiossa:
1) kaukolämmön myynti 2018 – 2022
2) kaukolämmön tuotannon lähteet 2022

Suurimmat kaukolämpötuotannon lähteet [Avaa kuva] olivat 2022: yhdyskuntajäte (53 %) ja biomassa (27 %). Muita tuotannon lähteitä olivat turve (6 %), sähkö (5 %), hiili (4 %) ja öljy (5 %). Vuonna 2022 myimme 693 GWh kaukolämpöä.

Vaasan Sähköverkko

Sähkönsiirto oli vuonna 2022 selkeästi vähäisempää kuin edellisvuonna.


Animaatiossa:

1) sähkönsiirto 2018 – 2022
2) jakelukeskeytykset 2018 – 2022
3) kaapelointiaste 2022
4) pientuotannon käyttöpaikat 2022

Sähkönsiirto oli vuonna 2022 selkeästi vähäisempää kuin edellisvuonna. Jakelukeskeytysten keskimääräinen pituus on laskenut. Keskijänniteverkosta 50,1 % on kaapeloitu ja pienjänniteverkosta 73,4 %. Pientuotannon käyttöpaikat muodostavat 3,1 % kaikista liittymistä.

 

Huom! Tämän sivun sisältö ei ole osa virallista tilinpäätösinformaatiota. Löydät sen sivulta Toimintakertomus ja tilinpäätökset.