Ostopalveluverkostosta tasapainoa kausivaihteluihin

OY RAVERA AB

Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö.

Alkuun

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 11,0 (9,2) miljoonaan euroon (M€). Tulos ennen rahoituseriä oli 0,1 (-1,3) M€. Konsernin sisäinen liikevaihto oli 10,3 (7,5) M€ ja ulkoinen 0,7 (1,7) M€. Ulkoisen liikevaihdon lasku johtui lähinnä tuulivoimarakentamisen volyymin laskusta.

Verkkoyhtiöiden keskittäessä rakentamisensa kaapeliverkkoihin hyödynnettiin edeltävän vuoden aikana rakennettua ostopalveluverkostoa kausivaihteluiden tasaamiseksi.

Ostopalveluverkoston toimivuutta saatiin myös mahdollisuus kokeilla useammassa suurhäiriötilanteessa, joissa todettiin malli toimivaksi.

Verkonrakennus

Verkkoyhtiöiden painopistealueina olivat kaapeliverkon suunnittelu ja rakentaminen sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Projektit olivat edeltävään vuoteen verrattuna suurempia, mutta niitä oli vähemmän.

Tuulivoima

Tulivoimainvestoinnit laskivat merkittävästi syöttötariffiin umpeutuessa ja vuoden aikana viimeisteltiin edeltävän vuoden hankkeita. Uusia hankkeita ei edennyt toteutukseen.

Toiminnan kehittäminen

Projektien kustannusseuranta oli toiminnan kehittämisen keskeisin teema. Uudistettu raportointityökalu antoi projektipäälliköille entistä ajantasaisempaa tietoa projektin taloudesta.

Työsuojelun kehittämistä jatkettiin vuoden aikana ja erilaisia työsuojeluun liittyviä kampanjoita järjestettiin, painopistealueena työnaikainen työturvallisuus työmailla. Yrityksen sisäisiä työmaa-auditointeja tehtiin säännöllisesti.

< Vaasan Sähköverkko Oy   Konsernin tunnusluvut >