Lämmön alkuperä 2022

Vaasan Sähkön kaukolämpö tuotetaan yli 80-prosenttisesti uusiutuvilla energiamuodoilla sekä jäte-energialla. Meidän tavoitteenamme on luopua kaikista fossiilisista polttoaineista 2020-luvun loppuun mennessä.

Vuonna 2022 asiakkaillemme toimitetun kaukolämmön energianlähteet ovat jakaantuneet seuraavasti:

Energianlähde GWh %
Kierrätykseen soveltumaton yhdyskuntajäte 400 53
Bio 205 27
Turve 45 6
Öljy 38 5
Sähkö 35 5
Kivihiili 34 4
Yhteensä 757 100

 

Kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 109 g/kWh vuonna 2022 (hyödynjakomenetelmä).

Kaukolämmön tuotantoon käyttämästämme kevyestä polttoöljystä maksettiin valmisteveroa 1 248 776 € (alv 0 %).