Ökande energiförsäljning gav Vasa Elektriska större omsättning

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 72,1 M€ under de två första kvartalen 2018. Rörelsevinsten var 8,9 M€. Omsättningen steg med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Självförsörjningsgraden steg med ett par procentenheter till 55,6 % och var på en fortsatt bra nivå.

Vasa Elektriska sponsorerar energisparveckans undervisningspaket

Andraklassisternas energisparvecka tar plats 8–14 oktober i samband med den riksomfattande energisparveckan. Då skapas nya möjligheter för skolelever att lära sig och inspireras av energi. Såsom ett flertal aktörer i branschen donerar Vasa Elektriska det omtyckta undervisningspaketet Hej, allt funkar till regionens andraklassister. Energisparveckan utgör ett bra tillfälle att påbörja energiundervisningen i årskurs 1–6. Ett

Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område har i år 20 nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla i jämförelse med fjolåret.

Fjärrvärmens avtalsvillkor förnyas

Från 1.8.2018 tar vi ibruk de nya avtalsvillkoren för fjärrvärme. De nya villkoren följer Finsk Energiindustri rf:s rekommendationer och ersätter de tidigare anslutnings- och försäljningsvillkoren för fjärrvärme. Ändringen kräver inga åtgärder av våra fjärrvärmekunder. Läs de nya villkoren här.

Sjökabel nummer två togs ibruk i Gerby skärgård

Vasa Elnät Ab har låtit bygga en andra sjökabel mellan fastlandet och Gerby skärgård. Kabeln tjänar förutom områdets cirka 650 sommarstugor med elanslutning också Gerby som helhet. Sammanlagt täcker kabelns verkningsområde cirka 8 000 Vasahushåll.