Vi söker nu en kundchef till fjärrvärmeenheten

Är energi din passion? Vi söker nu dig som kan bli fjärrvärmeenhetens kundchef. Vår arbetsgemenskap utvecklas och vi behöver ny kompetens. Ansökningstiden pågår ända till midsommar! Läs mer om platsen.

Vasa Elektriska inleder branschsamarbete med fokus på elkonsumenternas medverkan

Vasa Elektriska har gått med i ett projekt där fem energibolag ska undersöka olika möjligheter för elkonsumenter att inverka på bl.a. förbrukningstoppar. Projektet ska samarbeta med de medverkande bolagens kunder bland annat genom ett ettårigt pilotprojekt. Under pilotprojektets gång samlas information och erfarenheter som ska hjälpa bolagen att ta fram nya tjänster och produkter. De

Tio tusen euro i stipendier för att främja intresset för energibranschen

Vasa Elektriska delar i vår ut stipendier för sammanlagt 10 000 euro. Pengarna går till elever och studerande i Vasaregionen som inspireras av energibranschen. Sammanlagt 2 000 euro delas mellan 17 grundskolor (årskurs 7–9) och gymnasier, och 8 000 euro mellan åtta högskolor och andra läroanstalter.

Vinn biljetter till Toughest Family-hinderbaneloppet!

Toughest, ett av världens mest kända hinderbanelopp återkommer till Finland igen, den 25-26.5 till Esbo och den 17-18.8 till Vörå. Vasa Elektriska är med i båda evenemangen i Finland. I år ordnas också Toughest Family! Toughest Family är en 2 km lång bana med 20 hinder för både barn och vuxna. Barnen kan tävla tillsammans

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).