Den fasta bosättningen har el

(publicerad 21.9. kl. 07.55) För tillfället är 1 050 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Felreparationen fortsätter med hjälp av tilläggsresurser. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det kan ta flera veckor innan alla fritidsbostäder har fått sin ström tillbaka.

Helikopter hjälper kartläggning av elnätets stormskador

Vasa Elnät tar på fredagen 18.9  hjälp av en helikopter för att kartlägga stormskador. Det är det absolut snabbaste sättet att hitta de största problemområdena. Helikoptern flyger en på förhand bestämd rutt och möjliggör att piloten direkt kan rapportera sina iakttagelser.

Stormen Aila har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.9. kl. 17.55) Vi fortsätter att reparera stormskadorna under hela den ljusa tiden av dygnet med full kapacitet. Vi har också fått hjälp av tilläggsresurser. Vi strävar efter att få den fasta bosättningens återstående fel på stamnätet reparerade under fredagen. (uppdaterad 17.9. kl. 7.20) Mycket kraftiga vindarna blåste hela natten och fällde mera träd