Vinn biljetter till Toughest Family-hinderbaneloppet!

Toughest, ett av världens mest kända hinderbanelopp återkommer till Finland igen, den 25-26.5 till Esbo och den 17-18.8 till Vörå. Vasa Elektriska är med i båda evenemangen i Finland. I år ordnas också Toughest Family! Toughest Family är en 2 km lång bana med 20 hinder för både barn och vuxna. Barnen kan tävla tillsammans

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf. Sammanställningen i bilagan innehåller uppdateringar av nedannämnda avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019. • Anslutningsvillkor • Nättjänstvillkor • Elleveransvillkor Definieringen av formuleringen och terminologin i alla avtalsvillkor överensstämmer nu bättre med övriga villkor samt elmarknadslagen. Ändrade lagparagrafer har uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer

Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren.

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5

Vasa Elektriska bland de första som medverkar i Wärtsiläs Smart Partner Campus

Wärtsilä har valt sina första samarbetspartners i sitt så kallade Smart Partner Campus som byggs upp i Vasa. Vasa Elektriska är en av dessa. Enligt Wärtsiläs meddelande är de övriga bolagen som tagits med genast från starten Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd och Vasa universitet. – De partners