Stefan Damlin ny vd på Vasa Elektriska

Ekon.mag. Stefan Damlin är koncernen Vasa Elektriskas nya verkställande direktör. Damlin har ansvarat för den globala projektstyrningen i Wärtsilä Marine Power Solutions. Tidigare var Damlin Wärtsilä Finlands verkställande direktör.

Vi förnyade vår kundtidning

Fick du redan hem vår nya kundtidning? Den är helt ny på många sätt! Aprilnumret gör en djupdykning i den högaktuella trenden inom boende; gemenskap. Läs till exempel om Generationskvarteret på Busholmen i Helsingfors och inspireras till att skapa nya sätt att mötas i ditt eget grannskap. Nya Nette vill göra just det – inspirera

Vasa Elektriska Wasa Open Airs huvudsamarbetspartner

Vasa Elektriska är Wasa Open Airs huvudsamarbetspartner. Evenemanget arrangeras den 4 augusti på Elisa Stadion i Vasa. Evenemangets huvudartist är den elektroniska popens brittiske jätte, den energiska duon Pet Shop Boys.   Förhandsbiljetterna kan köpas från och med den 12 mars. Läs mer: Wasa Open Air  

EPV Energi köpte Seinäjoki kraftverk av Vaskiluodon Voima

EPV Energi Ab och Pohjolan Voima Oyj har 1.3.2018 kommit överens om två överlåtelser av verksamhet genom vilka Vaskiluodon Voima Oy, där vartdera företaget äger hälften, säljer kraftverksverksamheten i Seinäjoki samt bolagets markegendom till EPV Energi. Genom överlåtelsen förtydligas ägandet av kraftverket i Seinäjoki och ägandet övergår i sin helhet till EPV Energi och dess