Vi söker nu ett flertal kolleger på viss tid

Vi söker nu dig som vill bli vår kollega på viss tid (till årets slut). Vi söker som bäst en ekonomiexpert till försäljningsreskontran och betalningsövervakningen, en fakturerare samt två kundrådgivare. Läs mer om platserna och skicka in din ansökan!

Vi söker ett flertal sommarjobbare

Koncernen Vasa Elektriska söker nu ett flertal sommarjobbare. Också i år deltar vi i kampanjen för ansvarsfulla sommarjobb, Vastuullinen kesäduuni. Kolla platserna, läs om kampanjens principer och sök här.

Blid vinter ledde till mindre elförbrukning år 2017

Den blida vintern ledde till mindre elförbrukning år 2017. Den utsläppsfria produktionens andel av Vasa Elektriskas totala anskaffning av elenergi steg till nästan 70 procent. Fjärrvärmen hade ett rekordgrönt år.

I fjol var Vasa fjärrvärme grönare än någonsin

Året 2017 var grönare än någonsin i Vasa Elektriskas fjärrvärmeanskaffning. Biomassans andel av bränslefördelningen var betydligt större än tidigare och produktionen i Westenergys anläggning var på en ypperlig nivå. Således var behovet av stenkol och olja väldigt litet, sammanlagt stod de för 6 procent av den totala produktionen.

Vasa ishalls nya namn är Vasa Elektriska Arena

Det är Vasa Elektriska som ger sitt namn till ishallen i Vasa, som ska heta Vasa Elektriska Arena. Hallens namn är en del av Vasa Elektriskas avtal med Hockey-Team Vaasan Sport. Avtalet sträcker sig till år 2022.