Vasa Elektriska har Finlands – och Nordens – nöjdaste kunder

En undersökning gjord av EPSI Rating i slutet av hösten avslöjar: Vasa Elektriska har landets nöjdaste kunder. Bolaget placerade sig på första plats i undersökningen Eldetaljhandeln 2020 (Sähkön vähittäismyynti 2020) både vad gäller konsumentkunder och företagskunder. Samtidigt kom Vasa Elektriska etta i den nordiska branschjämförelsen, och spurtade således förbi de bästa också i Norge, Sverige

Ändring i beskattningen höjer priset på fjärrvärme

Om regeringens proposition till riksdagen om ändring av energibeskattningen godkänns stiger också fjärrvärmeräkningen. Enligt propositionen skulle ändringen för fjärrvärmens del i hela Finland tillföra 49 miljoner euro i skattemedel, dvs. cirka hälften av den totala effekten av förslaget.

Stormen Liisa har orsakat elavbrott

(uppdaterad 19.11 kl. 20) All fast bosättning har fått elen tillbaka. För tillfället är 2 kunder utan elektricitet i Töjby och de återstående felen repareras under fredagens lopp. (uppdaterad 19.11 kl. 16.35) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 235. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. (publicerad 19.11

Stormen Topi orsakade elavbrott

(uppdaterad 6.11 kl. 8.40) Felen orsakade av stormen har reparerats, de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på torsdag eftermiddag. Inom Vasa Elnäts distributionsområde finns för tillfället inga avbrott som är förorsakade av stormen. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (uppdaterad 3.11 kl. 16.45) För tillfället är 741 fritidsbostäder utan

Undersökning: Vasa Elektriska är ett pålitligt och prisvärt energibolag

Vasa Elektriska deltog i den riksomfattande undersökningen Luottamus & Maine Q2/2020 i juni–augusti. Undersökningen granskar finländarnas syn på olika företag, speciellt genom att se på företagens anseende och stödet från intressegrupperna. Enligt resultaten visar sig Vasa Elektriska som ett pålitligt och förmånligt energibolag. Undersökningens deltagare uppskattade speciellt vår ekonomiska stabilitet, våra prisvärda produkter samt öppna