Elpriset stiger efter en lång reaperiod

På grund av en uppgång i kostnaderna för elanskaffning höjer Vasa Elektriska Ab priset på elenergi. Höjningen gäller elavtal som är i kraft tillsvidare. Anskaffningskostnaderna har påverkats av bl.a. en tvär uppgång i priset på utsläppsrätter, högre bränslekostnader, låga vattennivåer i Norden samt ett höjt marknadspris på el.

Det nya priset gäller från 1.8.2018. Höjningen är den första bolaget gjort på mer än fem år.

Läs mer