Svagare energiår gnager på resultatet – Undersökning visar på förtroende hos konsumenterna

År 2020 har varit utmanande för energibolaget. En mild vinter ledde till nedgång i energiförbrukningen, vilket tillsammans med en regnig och blåsig inledning på året pressade ner elens marknadspris. Också coronavåren och -sommaren hade en negativ inverkan på energiförbrukningen. En färsk undersökning visar dock på att konsumenternas förtroende för bolaget är på god nivå.

Framtidens värmeenergilager togs ibruk i Vasa

I Vasklot, Vasa invigdes idag det värmeenergilager, som ska bredda stadens värmeproduktion. Det innovativa energilagret kommer att ha en betydande roll även i framtiden. Förutom att andelen stenkol tack vare lösningen omgående blir allt mindre i värmeproduktionen, tillför lagret även stor flexibilitet vad gäller framtida produktionssätt.

Den fasta bosättningen har el

(publicerad 21.9. kl. 07.55) För tillfället är 1 050 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Felreparationen fortsätter med hjälp av tilläggsresurser. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det kan ta flera veckor innan alla fritidsbostäder har fått sin ström tillbaka.