Var med och värm upp hemmen i Vasa – sälj oss din spillvärme

Visste du att du kan sälja ditt bolags spillvärme och att den kan användas på ett vettigt sätt? Att använda överloppsvärme som värmekälla är ett sätt att bidra till en 100 % ren fjärrvärme. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att göra en klimatgärning!

Vindens tal har nominerats till årets vindkraftshandling

Vasa Elektriskas ställningstagande för klimatet, Vindens tal, har rört sina åhörare. Vindens tal gjordes i samarbete med rapartisten Karri “Paleface” Miettinen och har nu nominerats till årets vindkraftshandling. Det är Finska vindkraftföreningen rf som arrangerar tävlingen för att utse årets vindkraftshandling. Handlingen ska främja vindkraften i Finland eller på ett positivt sätt utveckla vindkraftbranschen i

Vasa får massivt underjordiskt energilager i Vasklot

Nästa år inleds användningen av ett massivt värmeenergilager i Vasa. Lagret är då det största av sitt slag i Finland. Det är EPV Energi och Vasa Elektriska som investerar i grottorna under kraftverket i Vasklot. Lösningen möjliggör en minskning på mer än 30 procent i användningen av stenkol samt en övergång till förnybar energi och

Starkt resultat av energibolaget trots storm i början av året

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 78,7 M€ under de två första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 12,3 M€. Omsättningen steg med lite mer än 9 procent och rörelsevinsten med så mycket som 37 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på samma goda nivå som tidigare och var 55,6 procent.

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt

Kundförmån: Nextorys e- och ljudböcker gratis i 30 dagar

Sommaren är den bästa tiden för att läsa bra böcker. Varför inte utnyttja vår fantastiskt fina kundförmån nu över sommaren och pröva på nextory i 30 dagar helt gratis. Urvalet består av tusentals böcker, så det är bara att välja och vraka! De följer lätt med på semestern i mobilen eller på surfplattan. Läs när