Ökande energiförsäljning gav Vasa Elektriska större omsättning

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 72,1 M€ under de två första kvartalen 2018. Rörelsevinsten var 8,9 M€. Omsättningen steg med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Självförsörjningsgraden steg med ett par procentenheter till 55,6 % och var på en fortsatt bra nivå.

Läs mer