Vasa Elektriska sponsorerar energisparveckans undervisningspaket

Andraklassisternas energisparvecka tar plats 8–14 oktober i samband med den riksomfattande energisparveckan. Då skapas nya möjligheter för skolelever att lära sig och inspireras av energi. Såsom ett flertal aktörer i branschen donerar Vasa Elektriska det omtyckta undervisningspaketet Hej, allt funkar till regionens andraklassister.

Energisparveckan utgör ett bra tillfälle att påbörja energiundervisningen i årskurs 1–6. Ett färdigt materialpaket underlättar planeringen av undervisningen och gör det lätt för skoleleverna att ta till sig grundläggande information om energi, energiproduktion och förnuftig energiförbrukning.

Andraklassisternas energisparvecka har arrangerats i över två årtionden. Veckan samordnas av Motiva Ab. Läs mer: heikaikkitoimii.fi