Besök Vasa Elektriska på Konstens natt och hör Monomicon skapa helt nya ljudlandskap

Monomicon skapar på Konstens natt i Vasa den 9 augusti helt nya ljudlandskap med sin modulariska synth.

Kom och upplev ett helt unikt musikverk från kl. 14 på Vasa Elektriska, Kyrkoesplanaden 0. Här är chansen att tanka musikenergi innan du ger dig ut i vimlet!

Välkommen!