Veckans fråga: fortlöpande inlägg

Det är många som grubblar över energirelaterade ärenden just nu. Vi får jättemånga frågor dagligen och därför vill vi försöka svara på en del av dem i det här inlägget. Du hittar alltid nyaste frågan och svaret högst uppe på sidan!

Kan jag själv flytta förfallodagen av min räkning?

I vår Online-tjänst kan du flytta förfallodagen själv med 90 dagar från det ursprungliga datumet när fakturans slutsumma är under 1 000 euro. Ifall du behöver mera tid att betala din räkning, kontakta vår kundtjänst.

Läs mer om att flytta förfallodag

Veckans fråga: Behöver jag vara orolig för elbrist?

Förra året började man för första gången på årtionden tala om elbrist. Under vintern 2022-2023 är det möjligt att man i Finland måste begränsa elförbrukningen genom att anordna områdesvis roterande strömavbrott.

Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki kommenterar det eventuella elbristläget:

“Man behöver inte egentligen vara orolig för elbrist. Det är ändå frågan om en situation som man inom branschen redan i årtionden förberett sig för. Ifall elbrist skulle uppstå skulle vi veta om det på förhand och där med kunde vi också informera våra kunder i god tid.

Inom Vasa Elnäts område skulle elbrist betyda att man anordnar områdevis roterande elavbrott där elen skulle vara bortkopplad i max. två timmar. Under en så pass kort tid blir det inte kallt i hemmet och maten tinar inte i frysen.

Det är alltså i största grad frågan om en besvärlig situation än en egentlig fara.

Vi kan alla förbereda oss på elbrist genom att t.ex. se till att det finns några liter drickbart vatten hemma och att man har en ficklampa som fungerar.

Med tanke på eventuella nödsituationer är det bra att ha telefonens batteri eller en reservljuskälla laddat så att man kan vid behov ringa nödnumret”, säger Juha.

Läs mer om elbrist

Veckans fråga: Syns börselpriserna i mobilappen?

Heidi från kundtjänsten svarar:

“I Vasa Elektriskas mobilapp kan du bland annat följa din egen elförbrukning. Som en ny egenskap kan du också följa med börselpriserna i vår app, oberoende om du har ett Börsel-avtal eller inte. Börselpriserna syns för igår, idag och imorgon.

Genom att följa din elförbrukning kan du hitta enkla sätt att minska på elräkningen. I appen följer du din förbrukning på timnivå, och kan jämföra datan med tidigare år eller med utetemperaturen. Du ser din förbrukningsdata från föregående dag till tre år bakåt”, berättar Heidi.

Du visste väl att du kan göra anteckningar i förbrukningsdatan?

Gör anteckningar för ett visst datum när du till exempel sänker på golvvärmens temperatur, stänger av batteriet i gästrummet eller skaffar en mer energieffektiv tvättmaskin.

Genom att göra anteckningar blir det enklare för dig i att hänga med hur olika energisparåtgärder påverkar din förbrukning och energifakturans slutsumma.

Du kan göra anmärkningar när du öppnar menyn bakom de tre punkterna uppe i förbrukningsvyns högra hörn och väljer ”Lägg till anteckning”. I appen ser du också dina elavtal och andra uppgifter gällande din kundrelation.

Har du fler frågor om vår app? Svar på ofta frågade frågor om appen hittar du här.

Veckans fråga: Varför säljer vi vår egen produktion till elbörsen?

Elanskaffning är en mångfacetterad process. Vi säljer inte produktionen direkt till kunderna, utan till elbörsen därifrån vi också köper el för våra kunders bruk.

Men varför gör vi så? Stefan Damlin och Hans-Alexander Öst svarar:

”För att kunna trygga våra kunders eltillgång måste elen anskaffas på förhand. Vi har inte en direkt koppling mellan kunden on kraftverken. Kunden ska få el fastän kraftverken ligger nere och även om vår egen produktion inte räcker till.

Därav fungerar det så att vår produktion säljs till elbörsen och vår försäljning köps in från elbörsen. Det säkerställer att vi kan leverera el varje minut åt våra kunder”, säger Hans-Alexander.

“Om vi föreställer oss att vår elproduktion skulle levereras direkt från kraftverken till våra kunder, skulle det vid en felsituation betyda att elöverföringen till våra kunder skulle avbrytas. Samma skulle hända om vår egen produktion inte räcker till för att täcka elbehovet. Det får ju såklart inte hända. Därför säljer vi all vår produktion till börsen precis som också alla andra aktörer i Finland gör”, berättar Stefan.

Att vi också har egen produktion är en viktig grundsten när man ser på affärsverksamhetens kontinuitet. En fullständig motvikt skapar produktionen tyvärr inte i nuvarande våldsamma marknadssituation.

De inkomster vi får av att sälja vår produktion räcker inte till att täcka de förluster som uppstår av att sälja el billigare än marknadspriset.

Veckans fråga: Vilka stöd kan jag få för att tackla min stora elräkning?

Kundtjänsten svarar:

Vi är alla oroliga över den rådande situationen på elmarknaden och hur den påverkar oss. Vi vet att både barnfamiljer och pensionärer har det extra tufft, därav behövs de åtgärder och stöd som listas nedan. 

Det här är bra att veta

Kompensering för höga elräkningar planeras

Regeringen kommer nu med ett förslag där man kompenserar hushållen för höga elräkningar. Detaljerna är inte klara men det handlar i första hand om en engångsersättning. Läs mer (på finska) tem.fi.

Sänkt mervärdesskatt

Staten har sänkt mervärdesskatten (moms) för tiden 1.12.2022 – 30.4.2023 från 24 % till 10 %. Ändringen syns automatiskt på de fakturor som gäller förbrukning i december till april. Observera att ändringen inte gäller elöverföring eller elskatt, vars momsprocent fortfarande är 24 %.

Elavdrag beviljat av skatteförvaltningen

Om det är så att du har stor elräkning för din bostad så kan du få ett tillfälligt avdrag i beskattningen fram till sista april 2023. Läs mer om avdraget på vero.fi. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag på grund av höga elpriser.

Elstöd som betalas av FPA

FPA kan bidra med elstöd. Du kan också få andra former av stöd för ditt boende som det lönar sig att kolla upp.

Visste du att i vår Onlinetjänst kan du själv flytta på förfallodagen för din räkning t.o.m. med 90 dagar?

Så här flyttar du på förfallodagen i Onlinetjänsten

Veckans fråga: “För vem passar en Börsel-produkt bäst?”

Så här svarar VD Stefan Damlin & direktör för elhandeln Hans-Alexander Öst:

Börsel, som är ett konstant rörligt pris, passar bäst för sådana kunder som kan styra sin elförbrukning.

Det betyder att man ska kunna flytta till exempel sin värmekonsumtion till de timmar under dagen då elens börspris är billigare. För det mesta är det nattetid, men det kan också vara andra tider under dygnet, till exempel när det blåser

Börsel kan vara ett lämpligt alternativ för en fritidsbostad där man inte tillbringar så mycket tid utan där man är främst under helgen. Oftast är det billigare priser under helgen.

Börsel kan också vara ett bra alternativ för kunder som har en elbil. Att tajma laddningen av elbilen till de timmar då det är billigare är ett enkelt sätt att styra sin elförbrukning.

Veckans fråga: “Jag skulle behöva få prata med någon av er kring ett ärende men när jag ringer får jag bara besked om att kön är lång. Hur ska jag kunna få ett svar så snabbt som möjligt?”

Kundtjänsten svarar:

Just nu har vi en överbelastning av kundtjänsten, men vi hjälper så gott och så snabbt vi kan! Lämna gärna ett ringbud så tar vi kontakt. Det kan ta någon dag innan vi ringer upp. På många frågor får du svar på via vår webbtjänst, Onlinetjänst eller i mobilappen. På vår webbtjänst finns också en chat som kan hjälpa dig.

“Vi i kundtjänsten har väldigt bråttom just nu. När man jämför med det vad vi är vana vid, har vi just nu mångdubbelt fler kunder som kontaktar oss varje dag. Vi strävar såklart efter att hinna hjälpa alla – det är superviktigt för mig och mitt team. I dagens läge är det utmanande att få tiden att räcka till! Använd endast en kanal när du vill nå oss, så kan vi korta av köerna för alla våra kunder. Tack för tålamodet!”, hälsar Mirja från kundtjänsten.

Läs här mera tips om hur du snabbast kan få tag på oss.

Behöver du längre betalningstid eller vill byta rytmen för fakturor? Läs mer här.

Så här beställer du just nu!

Läs om hur du just nu kan beställa och byta olika elprodukter.

Läs mer
Iakttagelser

Positiva signaler från marknaden

Läs mer
Iakttagelser

Gemensamma steg framåt

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: vintern 2022 – 2023

Läs mer
Mat & recept

Kålroten i rampljuset

Läs mer
Aktuellt

Nytt liv för gamla kläder

Läs mer
Aktuellt

Sommarjobbaren blev sugen på utveckling

Läs mer
Aktuellt

Vi måste lära AI att göra hållbara val

Läs mer
Aktuellt

Musik som en del av varumärket

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Gemensam oro för elpriset

Läs mer
Aktuellt

Ilag: Hjälparna drar åt samma håll

Läs mer
Aktuellt

Musikens kraft

Läs mer
Energitips

Så här räcker elektriciteten över vintern – 5 tips för att använda el vid rätt tidpunkt

Läs mer