Veckans fråga: fortlöpande inlägg

Det är många som grubblar över energirelaterade ärenden just nu. Vi får jättemånga frågor dagligen och därför vill vi försöka svara på en del av dem i det här inlägget. Du hittar alltid nyaste frågan och svaret högst uppe på sidan!

Veckans fråga: Hur fungerar nattel?

Hur prissätts nattelen? Varför är nattelens pris dyrare på dagen? Direktör för elhandeln Hans-Alexander Öst och vd Stefan Damlin svarar.

“Nattelen fungerar så att du som har nattel som mätningssätt har ett pris på natten som är lite billigare, och ett annat pris på dagen som är lite dyrare än det skulle vara om du hade allmän el som mätningssätt. Man kan beskriva nattelen som en gungbräda: När nattelens pris sjunker till natten, höjer det på dagspriset så att priset som helhet är i balans. Poängen med nattel är att kunden ska kunna utnyttja de låga priserna om natten”, berättar Hans-Alexander.

“I ett avtal med nattel som mätningssätt kan prisvariationerna mellan dag och natt vara ganska stora, men de håller sig inom vissa gränser.”

“Om man som kund vill dra hela nyttan av dygnets prisvariationer, kan ett börselavtal vara ett bättre alternativ. Då kan man lättare styra sin förbrukning till de billigare timmarna. Då ska man dock komma ihåg att man som kund själv bär hela risken för börsens prisvariationer och eventuellt höga priser,” kommenterar Stefan.

“I ett elavtal med fast pris är det elförsäljaren som bär risken för prisvariationerna, och i ett börselavtal flyttas hela risken åt kunden.”

Veckans fråga: Varför följer inte priset i mitt avtal börspriset?

Det genomsnittliga priset på börsel har under den senaste tiden varit lågt, men elavtalspriserna sjunker inte lika snabbt. Varför är det så? Läs artikeln nedan om hur elderivat påverkar elavtalspriserna.

Har du också undrat varför vi inte säljer den el som vi producerar direkt till våra kunder? Läs uppföljningsartikeln.

Läs mer om prissättning av elprodukter

Veckans fråga: När sänker ni elpriset?

Prissättningsstrukturen för produkterna Basel och Vindel har sedan 15.10.2022 granskats fyra gånger per år. Nästa kvartals pris träder i kraft 1. april 2023 och vi kommer att informera om det nya priset under februari månad.

Situationen på elmarknaden ser bättre ut än det gjort på länge. Det är sannolikt att vi kommer att sänka på priset av produkterna Basel och Vindel för nästa kvartal.

Veckans fråga: Hur kan jag byta pappersfakturan till en elektronisk faktura?

Nu är det dags att byta bort pappersfakturan och beställa den elektroniskt i stället! När du väljer en elektronisk räkning minskar du enkelt på ditt koldioxidavtryck och du underlättar också din vardag – det är nämligen superbehändigt att behandla fakturan digitalt.

Som Vasa Elektriskas kund har du flera olika alternativ när du vill få din räkning digitalt. Alla digitala tjänster är kostnadsfria.

Läs mer om digitala tjänster

Veckans fråga: Kan jag själv flytta förfallodagen av min räkning?

I vår Online-tjänst kan du flytta förfallodagen själv med 90 dagar från det ursprungliga datumet när fakturans slutsumma är under 1 000 euro. Ifall du behöver mera tid att betala din räkning, kontakta vår kundtjänst.

Läs mer om att flytta förfallodag

Veckans fråga: Behöver jag vara orolig för elbrist?

Förra året började man för första gången på årtionden tala om elbrist. Under vintern 2022-2023 är det möjligt att man i Finland måste begränsa elförbrukningen genom att anordna områdesvis roterande strömavbrott.

Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki kommenterar det eventuella elbristläget:

“Man behöver inte egentligen vara orolig för elbrist. Det är ändå frågan om en situation som man inom branschen redan i årtionden förberett sig för. Ifall elbrist skulle uppstå skulle vi veta om det på förhand och där med kunde vi också informera våra kunder i god tid.

Inom Vasa Elnäts område skulle elbrist betyda att man anordnar områdevis roterande elavbrott där elen skulle vara bortkopplad i max. två timmar. Under en så pass kort tid blir det inte kallt i hemmet och maten tinar inte i frysen.

Det är alltså i största grad frågan om en besvärlig situation än en egentlig fara.

Vi kan alla förbereda oss på elbrist genom att t.ex. se till att det finns några liter drickbart vatten hemma och att man har en ficklampa som fungerar.

Med tanke på eventuella nödsituationer är det bra att ha telefonens batteri eller en reservljuskälla laddat så att man kan vid behov ringa nödnumret”, säger Juha.

Läs mer om elbrist

Veckans fråga: Syns börselpriserna i mobilappen?

Heidi från kundtjänsten svarar:

“I Vasa Elektriskas mobilapp kan du bland annat följa din egen elförbrukning. Som en ny egenskap kan du också följa med börselpriserna i vår app, oberoende om du har ett Börsel-avtal eller inte. Börselpriserna syns för igår, idag och imorgon.

Genom att följa din elförbrukning kan du hitta enkla sätt att minska på elräkningen. I appen följer du din förbrukning på timnivå, och kan jämföra datan med tidigare år eller med utetemperaturen. Du ser din förbrukningsdata från föregående dag till tre år bakåt”, berättar Heidi.

Du visste väl att du kan göra anteckningar i förbrukningsdatan?

Gör anteckningar för ett visst datum när du till exempel sänker på golvvärmens temperatur, stänger av batteriet i gästrummet eller skaffar en mer energieffektiv tvättmaskin.

Genom att göra anteckningar blir det enklare för dig i att hänga med hur olika energisparåtgärder påverkar din förbrukning och energifakturans slutsumma.

Du kan göra anmärkningar när du öppnar menyn bakom de tre punkterna uppe i förbrukningsvyns högra hörn och väljer ”Lägg till anteckning”. I appen ser du också dina elavtal och andra uppgifter gällande din kundrelation.

Har du fler frågor om vår app? Svar på ofta frågade frågor om appen hittar du här.

Veckans fråga: Varför säljer vi vår egen produktion till elbörsen?

Elanskaffning är en mångfacetterad process. Vi säljer inte produktionen direkt till kunderna, utan till elbörsen därifrån vi också köper el för våra kunders bruk.

Men varför gör vi så? Stefan Damlin och Hans-Alexander Öst svarar:

”För att kunna trygga våra kunders eltillgång måste elen anskaffas på förhand. Vi har inte en direkt koppling mellan kunden on kraftverken. Kunden ska få el fastän kraftverken ligger nere och även om vår egen produktion inte räcker till.

Därav fungerar det så att vår produktion säljs till elbörsen och vår försäljning köps in från elbörsen. Det säkerställer att vi kan leverera el varje minut åt våra kunder”, säger Hans-Alexander.

“Om vi föreställer oss att vår elproduktion skulle levereras direkt från kraftverken till våra kunder, skulle det vid en felsituation betyda att elöverföringen till våra kunder skulle avbrytas. Samma skulle hända om vår egen produktion inte räcker till för att täcka elbehovet. Det får ju såklart inte hända. Därför säljer vi all vår produktion till börsen precis som också alla andra aktörer i Finland gör”, berättar Stefan.

Att vi också har egen produktion är en viktig grundsten när man ser på affärsverksamhetens kontinuitet. En fullständig motvikt skapar produktionen tyvärr inte i nuvarande våldsamma marknadssituation.

De inkomster vi får av att sälja vår produktion räcker inte till att täcka de förluster som uppstår av att sälja el billigare än marknadspriset.

Veckans fråga: Vilka stöd kan jag få för att tackla min stora elräkning?

Kundtjänsten svarar:

Vi är alla oroliga över den rådande situationen på elmarknaden och hur den påverkar oss. Vi vet att både barnfamiljer och pensionärer har det extra tufft, därav behövs de åtgärder och stöd som listas här

Visste du att i vår Onlinetjänst kan du själv flytta på förfallodagen för din räkning t.o.m. med 90 dagar?

Så här flyttar du på förfallodagen i Onlinetjänsten

Veckans fråga: “För vem passar en Börsel-produkt bäst?”

Så här svarar VD Stefan Damlin & direktör för elhandeln Hans-Alexander Öst:

Börsel, som är ett konstant rörligt pris, passar bäst för sådana kunder som kan styra sin elförbrukning.

Det betyder att man ska kunna flytta till exempel sin värmekonsumtion till de timmar under dagen då elens börspris är billigare. För det mesta är det nattetid, men det kan också vara andra tider under dygnet, till exempel när det blåser

Börsel kan vara ett lämpligt alternativ för en fritidsbostad där man inte tillbringar så mycket tid utan där man är främst under helgen. Oftast är det billigare priser under helgen.

Börsel kan också vara ett bra alternativ för kunder som har en elbil. Att tajma laddningen av elbilen till de timmar då det är billigare är ett enkelt sätt att styra sin elförbrukning.

Veckans fråga: “Jag skulle behöva få prata med någon av er kring ett ärende men när jag ringer får jag bara besked om att kön är lång. Hur ska jag kunna få ett svar så snabbt som möjligt?”

Kundtjänsten svarar:

Just nu har vi en överbelastning av kundtjänsten, men vi hjälper så gott och så snabbt vi kan! Lämna gärna ett ringbud så tar vi kontakt. Det kan ta någon dag innan vi ringer upp. På många frågor får du svar på via vår webbtjänst, Onlinetjänst eller i mobilappen. På vår webbtjänst finns också en chat som kan hjälpa dig.

“Vi i kundtjänsten har väldigt bråttom just nu. När man jämför med det vad vi är vana vid, har vi just nu mångdubbelt fler kunder som kontaktar oss varje dag. Vi strävar såklart efter att hinna hjälpa alla – det är superviktigt för mig och mitt team. I dagens läge är det utmanande att få tiden att räcka till! Använd endast en kanal när du vill nå oss, så kan vi korta av köerna för alla våra kunder. Tack för tålamodet!”, hälsar Mirja från kundtjänsten.

Läs här mera tips om hur du snabbast kan få tag på oss.

Behöver du längre betalningstid eller vill byta rytmen för fakturor? Läs mer här.

Så här beställer du just nu!

Läs om hur du just nu kan beställa och byta olika elprodukter.

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer