Här är de stöd du kan få för att tackla elpriset

Elpriset har varit exceptionellt högt och därför har myndigheterna beslutat om olika typer av stöd. Läs på denna sida hurudana stöd du kan få i den avvikande situationen. Läs mer om hur du gör ifall du behöver flytta förfallodagen på din räkning eller behöver en betalningsplan.

1. Sänkt mervärdesskatt 1.12.2022 – 30.4.2023

Mervärdesskatten (moms) för elenergi sjunker från 24 % till 10 % under perioden december 2022 till april 2023. Ändringen syns automatiskt på de fakturor som gäller förbrukning i december till april. Ändringen gäller inte elöverföring eller elskatt, vars momsprocent är 24 %.

2. Skatteförvaltningens elavdrag 1.1. – 30.4.2023

Du kan få elavdrag i beskattningen om elräkningarna för din stadigvarande bostad är stora. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag på grund av höga elpriser. Läs mer: vero.fi

3. Retroaktiv elpriskompensation

Riksdagen godkände 27.2.2023 regeringens proposition om temporär retroaktiv elpriskompensation. Där ingår bland annat följande:

Elpriskompensationen

  • riktas till konsumenter
  • görs i samband med elräkningen utan att konsumenten separat behöver ansöka om kompensation
  • baserar sig på konsumentens elförbrukning och elpris i november – december 2022 och i januari 2023
  • gäller en kalkylmässig period på fyra månader. Perioden kalkyleras på basen av november, december och januari x 2
  • gäller konsumenter med elenergipriser över 10 cent/kWh under nämnda månader
  • har en självrisk på 90 euro
  • täcker efter självrisk 50 % av fakturan för elenergi under en kalkylmässig månad
  • har en övre gräns på 700 euro i månaden (max 2 800 för hela perioden)
  • räknas på basen av kostnader för elenergi, inte före hela elräkningen med elöverföring.

Läs våra vanliga frågor om elpriskompensationen.

4. Elstöd av FPA

Om du inte har möjlighet att ansöka om elavdrag, utred dina möjligheter att få elstöd av FPA. Läs mer: kela.fi

5. Olika stöd för boende

Du kan också kolla hurudana stöd för boende du är berättigad till, t.ex. allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare. Läs mer: kela.fi

6. Andra stödformer

Ta reda på om du kan få utkomststöd av FPA eller kompletterande eller förebyggande utkomststöd av kommunen. Läs mer: kela.fi

Läs också om den avgiftsfria rådgivning som Takuusäätiö erbjuder: takuusaatio.fi