"Preciseringar i elförsäljningens allmänna spelregler är en bra sak"

Konsumentombudsmannen har beslutat att låta marknadsdomstolen ta ställning till bl.a. Vasa Elektriskas meddelande om prisändringar och framför allt huruvida bolaget med tillräcklig noggrannhet lyft fram orsakerna till den prishöjning som började gälla i oktober 2022. Enligt konsumentombudsmannen har Vasa Elektriska inte på ett tillräckligt sätt öppnat upp kopplingen mellan det nya priset och sina anskaffningskostnader.

Fjärrvärmens kostnader stiger, elpriset fortsätter sjunka

I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 63,4 miljoner euro (62,3 M€). Rörelsevinsten steg i jämförelse med motsvarande period år 2022, även om den fortfarande var negativ och landade på -1,2 miljoner euro (-3,3 M€). Soliditetsgraden steg till 46,4 procent (45,1 %). Fjärrvärmens kostnader steg redan i fjol och ledde till en förlustbringande värmeaffärsverksamhet.

Ingen e-faktura? Om fakturans slutsumma är negativ får du inte räkningen till din nätbank. Du kan kolla den i appen eller i Onlinetjänsten.

Kreditfakturor – det vill säga fakturor vars slutsumma är negativ – kommer inte till din nätbank. Kom ihåg att du alltid kan kontrollera dina fakturor i Vasa Elektriska-appen eller Onlintejänsten. Om du undrar var fakturan är och du utgår från att den t.ex. på grund av elpriskompensationen kan vara negativ, öppna upp appen. Där ser du alltid

Elpriskompensation behandlas för tillfället och betalas ut automatiskt

Elpriskompensationen behandlas för tillfället och de kommer att betalas ut automatiskt åt de konsumentkunder som uppfyller kompensationskraven. Också kunder som har bytit elförsäljare men väntar ännu på kompensation kommer att få kompensationen automatiskt. Om vi inte har ditt bankkontonummer, betalas kompensationen med en betalningsanvisning. Elkompensationen kräver inga åtgärder av kunden. Vi tackar för ditt tålamod!

Närmare 600 reflexflaggor för fåglarnas säkerhet

Att hänga upp reflexflaggor i luftledningarna har konstaterats att vara ett effektivt sätt att hindra fåglar från att krocka med ledningarna. Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor årligen. Reflexflaggorna placeras runtom distributionsområdet på ställen där man märkt att kollisioner sker mest.