Onlinetjänsten: ett problem i att visa betalda fakturor har upptäckts

Ett problem som orsakar att en betald räkning kan vid vissa fall synas som obetald har upptäckts i Vasa Elektriskas Onlinetjänst. Vi korrigerar felet som bäst! Ifall du råkat ut för denna situation, kräver det inga åtgärder från dig. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Värmelagret expanderas i Vasklot, Vasa

Det värmeenergilager som år 2020 togs ibruk i Vasklot i Vasa kommer under pågående år att expanderas med cirka tre gigawattimmar. Lagret är ännu det största i sitt slag i Finland. I samband med expansionen kommer två nya elpannor att tas ibruk. De ökar effekten i fjärrvärmeproduktionen med sammanlagt 120 megawatt. Lösningarna tillför viktig flexibilitet

10 000 euro i stipendier till unga

Också i år delar Vasa Elektriska ut stipendier för sammanlagt 10 000 euro. Pengarna går till elever och studerande i Vasaregionen som inspireras av energibranschen. Sammanlagt betalas stipendier till nästan 30 grundskolor (årskurs 7–9), gymnasier, högskolor och andra läroanstalter.

10 000 euro i stipendier till unga

Också i år delar Vasa Elektriska ut stipendier för sammanlagt 10 000 euro. Pengarna går till elever och studerande i Vasaregionen som inspireras av energibranschen. Sammanlagt betalas stipendier till nästan 30 grundskolor (årskurs 7–9), gymnasier, högskolor och andra läroanstalter.