Massivt solkraftverk byggs i Lappo: Vasa Elektriskas andel nästan en tredjedel

Solenergianläggningen som byggs i Heinineva, Lappo, är ur nationellt perspektiv mycket stor. Det är EPV Energi som låter bygga anläggningen i industriell skala och den färdigställs i två etapper. Den första etappens kraftverk kommer årligen att producera cirka 67 gigawattimmar el, och av det utgör Vasa Elektriskas andel cirka 30 procent. Den andra etappen kommer

Elmarknaden: Exceptionella börselpriser för 24.11

På grund av ett systemfel är elpriset för hela Finlands prisområde i Nord Pool-elbörsen mycket lågt från 24.11 kl. 15. Det har nu bekräftats att priset inte kommer att justeras. Uppdaterat 23.11 kl. 20.21 “Fredagens prisnivå har bildats på grund av felaktig handel och avspeglar inte det verkliga tillståndet i elsystemet. Fingrid hoppas att konsumenterna

Finlands största ibruktagna kombination av elpannor och värmelager finns i Vasa

I Vasklot, Vasa har man precis tagit ibruk 120 megawatt ny elpannekapacitet och förstorat värmelagret. I och med den senaste anskaffningen är den sammanlagda kapaciteten hos elpannorna i Vaasan Voimas kraftverk 160 megawatt, vilket på basen av effekt betyder att Vasa fjärrvärmeproduktions elpannor är bland de största i Finland. Tillsammans med det nu utvidgade värmelagret

Energikrisens effekter syns fortfarande i resultatet

I januari–september uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 135,9 miljoner euro (229,2 M€). Rörelsevinsten sjönk från motsvarande period året innan och var negativ, -0,7 miljoner euro (18,7 M€). I slutet av september visade dock resultatprognosen för hela året 2023 ett bättre resultat än året innan, men variationer i marknaden och ett osäkert globalt läge kan

Vasa Elektriska tackar för responsen: Prissättningen av Börsel ändras

Förra veckan kunde man i olika nyhetskällor läsa om Vasa Elektriskas sätt att prissätta sin Börsel-produkt. Nyheterna gav upphov till att en del kunder tog kontakt, vilket i sin tur fick bolaget att granska produkten och fundera på om dess prissättning motsvarar kundernas önskemål. Från 1.11 prissätts produkten så att de negativa timmarna beaktas på