14 miljoner i stöd till vätgaslösning inom produktion och lagring av el

En lösning som planeras i Vasa och som baserar sig på produktion och lagring av el med hjälp av förnybar vätgas tog ett stort steg framåt när arbets- och näringsministeriet i december beviljade projektet ett investeringsstöd på 14 miljoner euro. Vasa Elektriska, EPV Energi och Wärtsilä har som målsättning att bygga ett Power-to-X-to-Power-system, som möjliggör

Meddelandetjänst om störningar i fjärrvärme har tagits i bruk

Som Vasa Elektriskas fjärrvärmekund får du i fortsättningen information om avbrott i fjärrvärmen till din mobiltelefon och/eller e-post. Tjänsten är automatiskt i bruk för de kontaktuppgifter som finns i vårt kundsystem. Ifall du vill registrera flera kontaktuppgifter kan du göra det antingen i Onlinetjänsten eller genom att skicka oss ett registreringsmeddelande som SMS. Mera information

Energibolaget står på sig i utmanande prissituation

I januari–september uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 128,5 miljoner euro (78,1 M€) medan rörelsevinsten var 12,8 miljoner euro (6,2 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (51,7 %).

Info om avtalsbekräftelser

Har du ingått ett elavtal eller ett avtal om försäljning av överloppsel med oss? Då får du snart din avtalsbekräftelse på posten. Vi skickar skilda bekräftelser för elförsäljning och elöverföring. Om du bor inom Vasa Elnäts distributionsområde så får du med andra ord en bekräftelse av Vasa Elektriska och en av Vasa Elnät. Om du