Konsumentskyddslagen ändras – vi uppdaterar vår webbutik

Konsumentskyddslagen förnyas den 1 oktober 2023, vilket även påverkar vår webbutik. Vid ingående av elavtal krävs stark autentisering och att du separat godkänner fakturan som betalningsmetod.

Vår tjänst uppdateras just nu och det kan fortfarande förekomma tillfälliga brister. Dessa kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.