Rekordomsättning och förlustbringande elförsäljning

I januari–december uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 208,7 miljoner euro (112,9 M€). Den rekordstora omsättningen ledde ändå inte till någon stor vinst. Rörelsevinsten var 6,5 miljoner euro (17,0 M€). Soliditetsgraden sjönk till 47 procent (51,3 %).

Elnätet utvecklas för 13 miljoner euro

Vasa Elnät investerar i år cirka 13 miljoner euro i utvecklingen av elnätet inklusive förbättring av distributionssäkerheten. Helt konkret betyder det att antalet elavbrott i bolagets distributionsområde blir färre och kortare. Under årets gång grävs 160 km kabel ner i marken för att ersätta luftlinjer och elstolpar.

Störningen i fjärrvärmedistributionen har upphört i Vasklot

(Uppdaterad 22.1 kl. 14) På grund av reparationsarbetet i nätet avbröts fjärrvärmedistributionen på Kärlekstigen, Sommarstigen och Motorgatan lördagen 22.1 kl. 13-13.55. (Uppdaterad 22.1. kl. 02.30) Fjärrvärmedistributionen har återställts till kunderna på Kärlekstigen, Sommarstigen och Motorgatan lördagen 22.1. fr.o.m. kl. 02.20. (Uppdaterad 21.1. kl. 23.20) Läckage i fjärrvärmenätet orsakade avbrott i fjärrvärmedistributionen fredagen 21.1. kl. 15.10.

Funderar du på elpriset? Så här kollar du ditt nuvarande pris.

Elens marknadspris stiger och därför har det varit ett återkommande ämnesområde under en längre tid i såväl media som i sociala kanaler och diskussionsforum. Prissituationen kan förändras med kort varsel, och det lönar det sig att beakta om man just nu söker ett nytt avtal. Ändringar i marknadspriset syns inte alltid i konsumentens avtalspris –