Konsumentskyddslagen ändras – vi uppdaterar vår webbutik

Konsumentskyddslagen förnyas den 1 oktober 2023, vilket även påverkar vår webbutik. Vid ingående av elavtal krävs stark autentisering och att du separat godkänner fakturan som betalningsmetod. Vår tjänst uppdateras just nu och det kan fortfarande förekomma tillfälliga brister. Dessa kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Tack för ditt tålamod.

Ett nettoberäkningsfel har upptäckts vid vissa förbrukningsplatser – probelmet repareras som bäst

Vi har upptäckt ett fel som berör enskilda förbrukningsplatsers nettoberäkning. Kunder med egenproduktion som får sin elräkning månatligen kommer att få augustis elräkning senare än vanligt. Problemet orsakar också att förbruknings- och produktionsdatan uppdateras inte i Onlinetjänsten och mobilappen. Obs! Felet berör inte alla kunder med egenproduktion. Felet repareras som bäst. Situationen kräver inga åtgärder

En stadigare marknad trots stigande börspriser denna vecka

I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 102,5 miljoner euro (126,2 M€). Rörelsevinsten sjönk i jämförelse med motsvarande period i fjol och landade på 1,7 miljoner euro (6,8 M€). Soliditetsgraden steg till 49,1 procent (34,9 %). Exceptionellt höga börselpriser denna vecka har påskyndat konsumenternas beslut gällande elavtal inför vintern.