Marknadspriset på el gick ner, resultatet gick upp

År 2023 var koncernen Vasa Elektriskas omsättning 198,7 miljoner euro (329,9 M€). Trots att omsättningen sjönk med nästan 40 procent från året innan lyckades koncernen förbättra sin rörelsevinst, som steg till 13,6 miljoner euro (6,1 M€). Rörelsevinstprocenten lämnade emellertid på en blygsam nivå (6,8 %). Bolagets soliditetsgrad steg till 49 procent (40,8 %).

Vi använder oss inte av byMetis-tjänsten

Vi har blivit informerade om att det i vårt namn har skickats ut meddelanden om obetalda räkningar. Meddelandena har kommit får en tjänst som går under namnet byMetis. Vi samarbetar inte med tjänsten i fråga, och således baserar sig inga meddelanden därifrån om obetalda räkningar från Vasa Elektriska eller Vasa Elnät på uppdrag från oss.

Strejken påverkar ankomsten av räkningarna

Strejkerna i Finland som börjar 1. februari påverkar ankomsten av räkningarna till våra kunder. Räkningarna kommer att skickas ut efter att strejken är över. Förfallodagen av räkningen bestäms alltid enligt det datum när räkningen skickats ut.