Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf. Sammanställningen i bilagan innehåller uppdateringar av nedannämnda avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019. • Anslutningsvillkor • Nättjänstvillkor • Elleveransvillkor Definieringen av formuleringen och terminologin i alla avtalsvillkor överensstämmer nu bättre med övriga villkor samt elmarknadslagen. Ändrade lagparagrafer har uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer

Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren.

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5

Vasa Elektriska bland de första som medverkar i Wärtsiläs Smart Partner Campus

Wärtsilä har valt sina första samarbetspartners i sitt så kallade Smart Partner Campus som byggs upp i Vasa. Vasa Elektriska är en av dessa. Enligt Wärtsiläs meddelande är de övriga bolagen som tagits med genast från starten Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd och Vasa universitet. – De partners

Priset på elenergi för nya kunder från 14.3

Elenergins nya priser gäller från 14.3.2019 för nya kunder. Priset för Basel är 5,82 cent/kWh när mätningssättet är allmän el. Det motsvarande priset för Vindel är 6,07 cent/kWh. Se våra priser och teckna ditt elavtal nu! Det nya priset påverkar inte avtalet hos de kunder som tecknat sitt elavtal med oss tidigare. Du kan kontrollera ditt