Vi använder oss inte av byMetis-tjänsten

Vi har blivit informerade om att det i vårt namn har skickats ut meddelanden om obetalda räkningar. Meddelandena har kommit får en tjänst som går under namnet byMetis. Vi samarbetar inte med tjänsten i fråga, och således baserar sig inga meddelanden därifrån om obetalda räkningar från Vasa Elektriska eller Vasa Elnät på uppdrag från oss. Om du får ett sådant meddelande, radera det omedelbart.

Via tjänsten kan man heller inte avsluta avtal med Vasa Elektriska eller Vasa Elnät. I sådana situationer bör man alltid vara i kontakt med oss direkt, antingen via våra självbetjäningskanaler eller kundtjänsten.