Vi donerar sammanlagt 100 000 euro till Novia och VAMK

Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola VAMK får en donation på 50 000 € vardera av Vasa Elektriska. Summan riktas till teknikutbildningen.

– Nya innovationer och affärsmöjligheter föds genom samarbete, konstaterar verkställande direktör Stefan Damlin.
– Vi är mycket glada över att få vara med och vidareutveckla den högklassiga utbildningsnivå som  Novia och VAMK erbjuder. Så kan vi också säkerställa att energibranschen och Vasaregionens energikluster även i framtiden får den kompetens de behöver.