Nya fjärrvärmepriser 1.1.2019

Enligt regeringens proposition till riksdagen stiger skatterna på bränslen som används vid uppvärmning från årsskiftet. Som en följd av lagändringen höjer vi energiavgiften för fjärrvärme i den mån som ändringarna påverkar anskaffningskostnaderna.

Från 1.1.2019 är energiavgiften för fjärrvärme 55 €/MWh (inklusive 24 % moms). Höjningen är således 1 €/MWh (inkl. 24 % moms).

Samtidigt höjs också grundavgiften med 10 % på grund av stigande fasta kostnader. Grundavgiften ändrades senast för fyra år sedan.

I genomsnitt påverkar prisändringen fjärrvärmeräkningen med 3,1 %.

Om riksdagen förkastar förslaget att höja bränsleskatterna stannar energiavgiften på sin nuvarande nivå 54 €/MWh. Riksdagens beslut påverkar inte höjningen av grundavgiften.

Vårt mål är alltid att se till att du får din fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris, och även efter höjningen är den bland de förmånligaste i Finland.