Vasa Elektriska alltjämt starkt

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 92,9 M€ under de första tre kvartalen av år 2017. Koncernens rörelsevinst var 13,6 M€. Investeringarna ökade med 2,4 miljoner. Självförsörjningsgraden hölls på en utmärkt nivå (54 %).

Läs mer