Ekologisk el och 20 tips för en grönare livsstil

Hur kan jag minska mitt koldioxidavtryck – speciellt om jag själv tycker att jag redan nu lever ekologiskt? Sari Laine, ledande expert vid Sitra, ger praktiska tips för en grönare vardag. Ett av de enklaste sätten att minska din miljöpåverkan är att välja ekologisk el till ditt hem.

Upplever du att du lever på ett miljövänligt sätt? Största delen av finländarna svarar ‘ja’ på denna fråga. Ungefär 80 procent upplever att de lever hållbart eller någorlunda hållbart, enligt medborgarundersökningen som utfördes 2020 av e2 Tutkimus och InnoLab vid Vasa universitet.

Många gör små miljöåtgärder varje dag, till exempel genom att använda en återanvändningsbar vattenflaska eller handla på loppmarknader. Det är en bra start på ett grönare liv, berättar Sari Laine, ledande expert vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Men det räcker inte.

Det behövs också miljöåtgärder som har en större positiv effekt på miljön. Till dessa hör bland annatatt välja ekologisk el till hemmet, flyga mindre och äta mindre kött.

Behovet av att vårt levnadssätt borde bli ännu grönare beror på att finländarnas genomsnittliga koldioxidavtryck – 10 300 ton koldioxid per år – är för stort för att vi ska kunna uppnå målen i Parisavtalet på nationell nivå. Under de kommande tio åren bör det genomsnittliga koldioxidavtrycket sänkas till 2 500 ton koldioxid per person och år.

Med Sitras livsstilstest får du reda på vad det är i din livsstil som orsakar den största miljöpåverkan. När du blir medveten om fallgroparna kan du förändra din livsstil i en mer ekologisk riktning.

Enligt Sitra påverkas finländarnas koldioxidavtryck mest av följande områden:

 • boende (20 %)
 • transport (29 %)
 • mat (18 %)
 • annan konsumtion (33 %)

Sari Laine ger tips om olika sätt att minska ditt koldioxidavtryck inom alla dessa områden.

Bo grönare – välj ekologisk el och spara energi

Boende står för en stor del av finländarnas koldioxidavtryck, och därför lönar det sig att satsa på grönare boende. Här har finländarna utrymme för förbättring, tycker Laine:

Finländarna är inte ännu blivit vana vid att hålla koll på sin elförbrukning. Vi funderar inte heller alltför mycket på om vi använder onödigt mycket energi på uppvärmning eller om vi slösar på varmt vatten, funderar Laine.

Ett av de lättaste sätten att bo grönare är att välja  ekologisk elsom produceras med förnybara energikällor. För den som värmer huset med el är grön el ett av de effektivaste sätten att minska koldioxidavtrycket, då största delen av energin som används för boendet går åt hemmets uppvärmning.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsmetoden i Finland. Om ditt fjärrvärmebolag erbjuder en utsläppsfri fjärrvärmeprodukt, är det värt att välja grön fjärrvärme med tanke på miljön.

Minska hemmets energiförbrukning så här:

 • Välj ekologisk el, så som förnybar Vindel eller utsläppsfri Klimatel som produceras med hjälp av förnybara energikällor och kärnkraft.
 • Byt till helt grön fjärrvärme. Säkerställ att din fjärrvärme är grön med Vasa Elektriskas Klimatgaranti.
 • Minska energin som går åt till uppvärmning genom att sänka rumstemperaturen med en grad – du sparar fem procent i energikostnader.
 • Skaffa en luftvärmepump för att minska ditt koldioxidavtryck med cirka 4 procent per år.
 • Om du bor i ett flera årtionden gammalt hus med ursprungliga fönster och dörrar, kan du förbättra hemmets energieffektivitet genom att renovera dem.
 • Duscha kortare tid. Slå på din favoritlåt och försök bli klar i duschen innan låten slutar.
 • Bygg ett mindre hem eller flytta till en mindre lägenhet så att det finns färre kvadrat att värma upp.

Grönare transport – använd dina muskler och ta land- och sjövägen

Om du vill leva ett grönare liv bör du också tänka över hur du rör på dig.

Största delen av finländarnas transportutsläpp orsakas av personbilstrafik, vars årliga utsläpp är högre än utsläppen från alla andra transportsätt sammanlagt. Flygresor kommer som en stark tvåa.

Laine påminner att målet inte är att sluta köra bil eller flyga helt och hållet, utan hitta grönare sätt att röra på dig som passar i ditt eget liv.

Den ena bor i staden och kan åka till arbetet med kollektivtrafiken, medan den andra måste köra tiotals kilometer med bil för att komma till jobbet. För en bilist kan en effektiv miljöåtgärd innebära att byta till ett miljövänligare bränsle, medan att flyga mindre kan vara det bästa sättet att minska koldioxidavtrycket för en annan.

Minska transportutsläppen på följande sätt:

 • Satsa på närturism.
 • Använd dina muskler: cykla, gå eller prova på en sparkcykel.
 • Flyg mer sällan och stanna längre i din destination.
 • Kompensera för flygets utsläpp till exempel i samband att du köper biljetterna från flygbolaget eller genom det finska företaget Compensate.
 • Res med buss, tåg eller båt istället för att flyga.
 • Föredra bilpoolsbilar, samåkning och kollektivtrafik när det är möjligt.
 • Skaffa en miljövänligare bil, så som en el-, hybrid- eller biogasbil.

Grönare mat – välj grönsaker och närproducerad mat, undvik matsvinn

De största miljöbovarna i den finska kosten är rött kött, det vill säga griskött, nötkött och fårkött. Den näst största andelen av den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck orsakas av ost. På tredje plats kommer mjölkprodukter och på fjärde plats segmentet som inkluderar ägg, fisk och kyckling.

Den stora miljöpåverkan av topptrean – rött kött och mjölkprodukter – beror på många olika faktorer. En av de största faktorerna är att produktionsdjur konsumerar mer mat än de producerar. Att producera ett kilo griskött kräver över 4 kilo spannmål, berättar WWF. Fyra kilo vegetarisk mat ger alltså bara ett kilo animalisk mat.

Enligt WWF används minst 70 procent av jordbruksmarken för produktion av animaliska livsmedel. Att använda dessa 70 procent för att odla mat för människor skulle öka markens nyttograd avsevärt.

Produktionen av vegetarisk mat har den minsta påverkan på miljön.

Ju mer grönsaker och växtbaserad mat du har på din tallrik, desto mindre är ditt koldioxidavtryck, sammanfattar Laine.

Minska matens klimatpåverkan på följande sätt:

 • Mer vegetarisk mat på tallriken. Om du äter vegetarisk mat tre dagar i veckan, minskar ditt koldioxidavtryck med 5 procent.
 • Ät mindre kött. Att sluta äta kött minskar det årliga koldioxidavtrycket med 7 procent, vilket motsvarar att köra över 4 000 kilometer med en förbränningsmotorbil.
 • Gå med i en reko-ring och ät säsongsbetonat. Att köpa livsmedel från en reko-ring en gång i veckan kan minska ditt årliga koldioxidavtryck med en och en halv procent.
 • Undvik matsvinn genom att använda eventuella matrester i matlagningen och köpa rödmärkta matvaror.

Grönare konsumtion – testa bilpoolsbilar och kläduthyrning

All konsumtion – hotellnätter, restaurangbesök och att köpa nya kläder och ny elektronik – ökar koldioxidavtrycket. Man kan dock inte sluta konsumera helt och hållet, så det är viktigt att man ändrar sina konsumtionsvanor mot ett mer hållbart håll.

Det smartaste är att hyra eller låna det man kan köpa begagnat det man måste äga själv.

Det viktigaste är att man inte köper något man inte behöver.

Minska konsumtionsutsläpp så här:

 • Köp produkten som en tjänst. Testa bilpoolsbilar och olika uthyrningstjänster, så som kläd-, sportredskaps- och instrumentuthyrning.
 • Köp begagnat från loppmarknader, återvinningscentraler och genom internet.
 • Låna saker till och från vänner och grannar.

Hur kan jag minska mitt klimatavtryck?

Klimatavtalet som slöts i Paris år 2015 har som mål att stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Sitra har tagit fram så kallade 1,5 graders livsstilar som går ihop med Parisavtalets mål. För en genomsnittsfinländare innebär målet att hen ska minska sitt koldioxidavtryck från 10 000 kilo till 2 500 kilo.

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer