Stormen Aila har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.9. kl. 17.55)
Vi fortsätter att reparera stormskadorna under hela den ljusa tiden av dygnet med full kapacitet. Vi har också fått hjälp av tilläggsresurser. Vi strävar efter att få den fasta bosättningens återstående fel på stamnätet reparerade under fredagen.

(uppdaterad 17.9. kl. 7.20)
Mycket kraftiga vindarna blåste hela natten och fällde mera träd på ellinjer. Som mest har över 14 000 av Vasa Elnäts kunder varit utan elektricitet. På grund av den farliga vinden har vi endast fokuserat på att avgränsa felområden. På morgonen börjar vi reparera stormskadorna med full kapacitet. I detta skede fokuserar vi på att reparera fel i stamnätet samt att få elen tillbaka i första hand till den fasta bosättningen.

Vi uppskattar att det kan ta dagar innan vi får elen tillbaka till all fast bosättning. Felreparationer i nätet kan fortsätta i veckor.

(publicerad 16.9 kl. 19.50)
Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde onsdagen 16.9 från kl. 18.40. Hittills har som mest 2 816 kunder varit utan elektricitet. Eftersom det är mycket viktigt att säkerställa montörernas arbetssäkerhet, kan felreparationen dröja på grund av mörkret och vinden som är farligt hård. För tillfället fokuserar vi på att avgränsa felområdena.

Enligt väderprognosen kommer det att fortsätta att blåsa hårt ända till torsdag eftermiddag, vilket förorsakar fler elavbrott. Kunderna uppmanas att förbereda sig på långvariga elavbrott.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.