Snäppet svalare: För att energin ska räcka till åt oss alla

Den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare syns och hörs också hos oss på Vasa Elektriska. Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj och allas vår sparrare inom energianvändning. Den ger konkreta tips för att spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på jobbet och i trafiken. Tiden är inne för att vidta energisparåtgärder som ger snabba resultat.

Vasa Elektriska deltar naturligtvis i kampanjen bland många andra organisationer. För oss som energibolag är det viktigt att berätta om hur också du kan delta i kampanjen och spara el, och genom att schemalägga elanvändningen på rätt sätt. Varför? För att nå målsättningen om att få elen att räcka till oss alla utan risk för elbrist inkommande vinter.

Så här deltar vi i kampanjen:

  • vi syns i olika kanaler med info om hur man kan spara energi och hur elanvändningen kan schemaläggas
  • vi sänker temperaturen i våra kontorsutrymmen med en grad – det blir med andra ord snäppet svalare, som kampanjen förespråkar
  • vi minskar på belysningen i våra utrymmen samt utanför dem.

Som en egen delkampanj har vi också skapat ett tema som passar oss bastuglada finländare, Basta när det blåser. Vi hoppas att många som hör frasen kommer att tänka på den och dess andemening, och komma ihåg hur också tidpunkten för när elen används är viktig med tanke på helheten.

Läs mer om kampanjen Snäppet svalare
Läs mer om delkampanjen Basta när det blåser

Läs också: Elpriset – Varför varierar priset och hur bildas det?

Skaffa elavtal här!