Vasa Elektriska alltjämt starkt

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 92,9 M€ under de första tre kvartalen av år 2017. Koncernens rörelsevinst var 13,6 M€. Investeringarna ökade med 2,4 miljoner. Självförsörjningsgraden hölls på en utmärkt nivå (54 %).

Vasa Elektriska har Finlands nöjdaste kunder

En undersökning gjord i slutet av hösten av EPSI Rating avslöjar: Vasa Elektriska har landets nöjdaste kunder. De regionalt starka bolagen slår de stora aktörerna i den allt hårdare konkurrensen inom elhandeln genom att erbjuda problemfria kundförhållanden. Vasa Elektriskas resultat vad gäller kundupplevelsen var det bästa någonsin i undersökningen.