Vasa Elektriskas resultat påverkades av en mild vinter och en lägre produktionskapacitet än normalt

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 68,5 M€ under första halvan av år 2017. Koncernens rörelsevinst var 11,6 M€. Investeringarna ökade med 1,9 miljoner. Självförsörjningsgraden hölls på en utmärkt nivå (53,4 %). I april firade Vasa Elektriska sitt 125-årsjubileum.

Läs mer