Samarbete i Vasa ska göra vind till väte och väte till elektricitet

Vasa Elektriska deltar i ett Vasasamarbete, som möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas en möjlighet att pilottesta en energiproduktionsmetod som utnyttjar väte och som lämpar sig för den globala exportmarknaden.

Man tror att väte har en central roll när det gäller att nå de globala klimatmålen. Med förnybar el kan väte produceras helt utan utsläpp. Vasa Elektriska, Wärtsilä Finland, EPV Energi och Vasa stad har i veckan ingått ett intentionsavtal om ett samarbete där målet är att i energiproduktionen, industrin och trafiken utnyttja väte som inte medför några utsläpp.

De fyra aktörerna har som mål att tillsammans bygga ett så kallat Power-to-X-to-Power-system i Vasa.

Systemet utvinner väte ur förnybar energi, och detta lagras och kan också vidareförädlas. Lagrat väte kan utnyttjas både i energiproduktionen och i trafiken.

El som utvinns ur förnybara energikällor används som råmaterial för att med hjälp av elektrolys separera väte från vatten. Av vätet produceras sedan el. Metoden begränsas ändå inte enbart till användningen av väte – termens X-bokstav hänvisar även till andra e-bränslen, t.ex. syntetiskt metan, metanol och ammoniak.

Metoden är mångsidig, det visar de möjligheter som användningen skapar, nämligen att minska utsläppen inom många sektorer. Den löser även problemet med att lagra förnybar el, känd för att vara väderberoende.

”Metoden erbjuder ett nytt slags utsläppsfri flexibilitet i energisystemet, som alltmer baserar sig på förnybara energikällor. Samtidigt är systemet ett steg närmare en effektivare och koldioxidneutral energiproduktion. Båda aspekterna är mycket viktiga för oss”, konstaterar utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst vid Vasa Elektriska.

Genom framställning och lagring av väte kan man utnyttja situationer med överproduktion av förnybar energi.

Vasaregionens nuvarande kombinerade kraftverk för el- och värmeproduktion erbjuder utmärkta ramar för att genomföra projektet. Det är meningen att produktionsanläggningen för väte samt el och värme och dessutom väteförrådet ska placeras på kraftverksområdet i Vasklot. I framtiden är det möjligt att även utöka produktions- och lagringskapaciteten när det gäller väte.

Projektet stöder parternas mål att uppnå koldioxidneutralitet under detta decennium. Å andra sidan erbjuder projektet även en ny möjlighet att exportera energilösningar och kan enkelt tillämpas till och med i en global skala.

År 2021 har parterna som mål att utreda projektets möjligheter till stöd samt att nå ett slutgiltigt avtal och inleda projektet.

Läs mer i Wärtsilä Finlands meddelande (på finska).