Reparerat: Problem med att visa förbrukningsdata i Onlinetjänsten och appen

Vi upptäckte tidigare ett fel som gjorde att våra kunders förbrukningsdata inte överfördes till Onlinetjänsten och Vasa Elektriska-appen. Vi har nu reparerat felet, men det kan uppstå dröjsmål innan alla data är på sin plats.

Vi beklagar eventuella olägenheter.