Uppdatering: Prissättningen av produkterna Basel och Vindel

Uppdatering 31.10.2022:
Vasa Elektriskas styrelse har 31.10 fattat ett principbeslut om att justera priserna på Basel och Vindel i november. Vi strävar efter att informera med om saken i mitten av november.

***

9.9.2022

15.10.2022 ändrar vi prissättningsstrukturen för produkterna Basel och Vindel. I fortsättningen kommer priset på produkterna att granskas fyra gånger per år. Priset gäller tre månader i taget. Prissättningen för produkten Börsel och för avtal som är tidsbundna ändras inte.

Om du är vår Basel- eller Vindel-kund får du också ett brev av oss om ändringen. Du är kanske fundersam över något, och därför har vi sammanställt några svar på typiska frågor.

Varför ändrar ni sättet att prissätta Basel/Vindel?

Orsaken till ändringen är de stora förändringar som energimarknaden genomgått under en kort tid. Marknaden är rentav oberäknelig. Prisvariationer på grossistmarknaden är mer frekventa och större än tidigare. Vi har inom en kort tidsperiod sett både historiskt låga och historiskt höga priser.

Eftersom förändringen verkar vara bestående är vi tvungna att också ändra på hur vi prissätter våra produkter och gör dem mer flexibla för att bättre följa marknadskurvorna, och således anpassa oss till den nya marknadssituationen.

När vi fastställer priset fyra gånger per år i stället för att meddela om pris som gäller tillsvidare, minskar vi även på de prisrisker prissättningen medför. Priset följer säsong- och andra variationer på marknaden, och ett lägre marknadspris syns snabbare också på kundens räkning.

Har ni rätt att höja priset så mycket?

För oss är det viktigt att följa branschens anvisningar och lagstiftning. Ur en juridisk synvinkel finns det dock just nu inte någon gräns som skulle säga hur mycket man i euron eller procent kan höja på priset på elenergi vid en enskild höjning. Orsaken torde vara den att elanvändaren kan konkurrensutsätta sitt elavtal och köpa av den elförsäljare hen väljer.

Det till trots så är vi väl medvetna om att en sådan här höjning skapar stora utmaningar för många av våra kunder. Eftersom vi som bolag inte kan påverka marknadsläget har vi i stället strävat efter att hitta andra sätt att komma emot i en svår situation som den här. Om det ser ut som att du inte kommer att ha råd att betala din eläräkning, var i kontakt med oss innan förfallodagen så att vi tillsammans kan hitta en lösning som fungerar.

Hur skiljer sig prissättningen av Basel/Vindel från tidigare?

Framöver kommer priset att justeras fyra gånger per år. Priset följer elmarknadspriset tre månader i taget. Prisperioderna är 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 och 1.10–31.12. Den första prisperioden, 15.10–31.12, blir lite kortare än normalt på grund av att förändringen sker i mitten av oktober. Vi skickar ett prismeddelande gällande kommande tremånadersperiod senast en månad innan ingången av perioden. Vi publicerar även kommande prisperiods pris på vår webbplats.

När sjunker elpriset?

Vi arbetar hårt med att komma med en lösning som ska möjliggöra en sänkning av priset. Ifall av en sådan så är vi redo att sänka priset snabbt, också mitt i en pågående prisperiod.

Faktum är ändå att prisvariationerna har kommit för att stanna, och därför kommer vi även framöver att se både högre och lägre priser.

Varför får inte Vasaborna / Vasa Elnäts kunder el till ett billigare pris, som på orten X?

Vi är en riksomfattande aktör och nästan hälften av våra kunder bor utanför vårt distributionsområde. Såväl bolagets ledning som huvudsakliga ägare ser det som viktigt att hela kundkretsen behandlas på lika grunder och schysst. Priset vi satt för sista kvartalet innehåller ingen vinstmarginal, utan det kommer att skapa ett minus för elförsäljningens del.

Som bolag är det svårt för oss att ta ställning till andra branschaktörers prissättning, och att jämföra vårt sätt med andra. Orsaken är att vi inte har tillräckligt med information om andra bolags anskaffning. På en allmän nivå kan man ändå säga, att mindre bolag har mindre risker.

Jag har inte råd med det nya elpriset och jag hittar inget billigare avtal. Vad ska jag göra?

Vi är bekymrade över det faktum att det nya priset kommer att utgöra ett stort orosmoment för våra kunder. Vi har därför sett över alla våra processer för att hitta de sätt som på riktigt kan göra skillnad och erbjuda stöd i våra kunders vardag. Kan något av följande hjälpa dig?

  • Ta ibruk en elektronisk faktura och beställ fakturan en gång i månaden. När du delar slutsumman på räkningen över flera månader är den månatliga kostnaden också mindre.
  • Var i kontakt med oss innan förfallodagen om du är osäker på att kunna betala räkningen. Vi kan tillsammans hitta en lösning som fungerar för dig. Och oroa dig inte, här får du hjälp av en person som finns här för att göra din situation lättare.
  • Spara el, om det bara är möjligt. Vi har samlat olika tips och kanske du kan hitta något som passar dig? En del tips skapar större inbesparingar, så det lönar sig absolut att genomföra dem.

 Ni har egen elproduktion, varför säljer ni inte den till självkostnadspris till era kunder?

Elanskaffning är en mångfacetterad process. Vi säljer inte produktionen direkt till kunderna, utan till elbörsen därifrån vi också köper el för våra kunders bruk.

För att kunna trygga våra kunders eltillgång måste elen anskaffas på förhand. Det betyder att vi på förhand behöver kunna uppskatta förutom hur stor kundkrets vi har, också hur mycket våra kunder kommer att förbruka. Feluppskattningar på grund av till exempel en längre köldperiod än väntat leder till stora kostnader för elförsäljaren. När marknadspriset på el varierar från låga till extremt höga priser inom korta perioder, är prisrisken för elbolaget mycket stor. Ju större kundkrets, desto större är också risken. Ofta är ju elförbrukningen störst just när priset är högst, vilket syns som stora anskaffningskostnader. På kundens följande räkning syns de inte, eftersom den baserar sig på ett på förhand överenskommet pris.

Att vi också har egen produktion är en viktig grundsten när man ser på affärsverksamhetens kontinuitet. En fullständig motvikt skapar produktionen tyvärr inte i nuvarande våldsamma marknadssituation. De inkomster vi får av att sälja vår produktion räcker inte till att täcka de förluster som uppstår av att sälja el billigare än marknadspriset.

Både bolagets och vår huvudsakliga ägares mål är att i detta nu uppnå en situation där vi inte går på förlust. Därför har vi inte heller räknat in någon vinstmarginal i det nya priset på el.

I mina avtalsuppgifter ser det ut som om mitt Basel-/Vindel-avtal ändrats till tidsbundet. Har ni ändrat min avtalstyp?

Avtalstypen har inte ändrats. Det är frågan om ett mycket missvisande fel i texten som beror på att en prisperiod tar slut och en anna tar vid. Vi jobbar med att reparera felet.

Jag vill ha ett leveranspliktigt elavtal, var hittar jag det?

Ett leveranspliktigt elavtal är något vi måste kunna erbjuda sådana kunder inom vårt distributionsområde som inte har möjlighet att få el annanstans ifrån. Orsaken kan vara till exempel tidigare betalningssvårigheter och på grund av det betalningsanmärkningar eller låg kreditvärdighet. För att få ett leveranspliktigt elavtal inom Vasa Elnäts distributionsområde bör du vara i kontakt med vår kundtjänst. Produkten och dess prisuppgifter finns på Energimyndighetens webbplats sähkönhinta.fi samt på vår webbplats. Observera att vår leveranspliktiga produkt inte nödvändigtvis är den förmånligaste av våra produkter.

Hur syns momsändringar på min elräkning?

Om momsen sänks för försäljning av elenergi tas den automatiskt ibruk och syns på din faktura för den tid den billigare momsen gäller. På fakturan specificeras alltid mervärdesskatten, vilket gör att du lätt kan kolla vilken procent som används. Vi uppdaterar också ändringen på de platser där vi meddelar om våra konsumentpriser.

Mervärdesskatten är en del av fakturan som i sin helhet går till skatteförvaltningen oberoende av vilken procent som används. Att den ändras påverkar inte elbolagets vinstmarginal, och på så sätt kan du lugnt utgå från att ändringen i sin helhet kommer att synas också på din faktura.

Om momsen sänks som det talats om från 24 % till 10 % för elförsäljningen, syns ändringen på fakturan så här:

Exempel:
Elenergi + grundavgift (inkl. moms 24 %), tidigare 100,00 euro
Elenergi + grundavgift (inkl. moms 10 %), under perioden för sänkt moms 88,71 euro

Observera att momssänkningen enbart planerats att gälla andelen elförsäljning på räkningen, och således påverkar den inte kostnaden för elöverföring (nättjänst).

EDIT 12.9.2022: Ny fråga publicerats 12.9 om varför avtalet ser ut att ändrats till tidsbundet.