Onlinetjänsten: ett problem i att visa betalda fakturor har upptäckts

Ett problem som orsakar att en betald räkning kan vid vissa fall synas som obetald har upptäckts i Vasa Elektriskas Onlinetjänst. Vi korrigerar felet som bäst! Ifall du råkat ut för denna situation, kräver det inga åtgärder från dig. Vi beklagar eventuella olägenheter.