Nättjänstavgifterna stiger med 4,5 procent inom Vasa Elnäts område

Från och med början av april stiger nättjänstavgifterna inom Vasa Elnäts område med cirka 4,5 procent. Höjningen är den första inom fem år och den gäller alla nättjänstavgifter. I ett eluppvärmt egnahemshus är priseffekten i medeltal 2,50 euro i månaden.

Läs mer