Ägarbyte av fjärrvärmeanslutning

Överföring av fjärrvärmeavtal blir aktuellt vanligtvis när fastigheten byter ägare. Avtalet överförs inte automatiskt i samband med överlåtelsen av fastigheten, utan fjärrvärmeanslutningen ska nämnas separat i överlåtelsehandlingen.

Du kan överföra fjärrvärmeavtalet till den nya ägaren genom att meddela oss om överföringen. Du kan använda tjänsten elektroniskt. Anmälan bör inkludera en kopia av köpebrevet för fastigheten eller någon annan överlåtelsehandling där överföringen av fjärrvärmeanslutningen är omnämnt.

Om det inte nämns något fjärrvärmeavtal i fastighetens överlåtelsedokument, kan det överföras med en separat överföringsblankett. Överföringen av fjärrvärmeavtalet som ägs av ett dödsbo signeras av alla delägare i boet.

ÖVERLÅTELSEBLANKETT AV FJÄRRVÄRME

ÖVERLÅTELSEBLANKETT AV FJÄRRVÄRME FÖR DÖDSBO

Överlåtelsedokumentet eller överföringsblanketten kan också skickas till oss i pappersform. Nedan hittar du en utskrivbar version av överföringsblanketten.

Överlåtelse av fjärrvärmeavtal
Överlåtelse av värmeavtal för dödssbo

Du kan också skicka en kopia av åtkomsthandlingen till adressen

Vasa Elektriska Ab
Avtalskod 5 005 432
00003 Svarsförsändelse