Ägarbyte av fjärrvärmeanslutning

När du säljer ditt hus kan det bli aktuellt att göra ett ägarbyte också för fjärrvärmeavtalet.

Överför ditt fjärrvärmeavtal till den nya ägaren genom att göra en anmälan om överföringen. Anmälan bör inkludera antingen överlåtelsehandlingen eller en kopia av köpebrevet där ägarbytet av fjärrvärmeanslutningen är omnämnt. Fjärrvärmeavtalet övergår inte automatiskt till den nya ägaren vid byte av fastighetsägare.

Det nya avtalet träder i kraft då värmeleverantörens sammanlagda fordringar vid överföringstillfället betalats och mottagaren av överföringen skriftligen förbinder sig att iaktta villkoren i det överförda värmeavtalet. Samtidigt upphör värmeavtalet mellan den tidigare ägaren och Vasa Elektriska.

Du kan skicka en kopia av köpebrevet eller överlåtelsehandlingen till adressen

Vasa Elektriska Ab
Avtalskod 5 005 432
00003 Svarsförsändelse

eller per e-post till fjarrvarme@vasaelektriska.fi.

Anmälan om ägarbyte av anslutning

Anmälan om ägarbyte av anslutning

Värmeförbrukningsplatsen

Dina kontaktuppgifter

Glöm inte att göra ett elavtal för ditt nya hem!
Maximal filstorlek: 15.36 MB