Bestall fjärrvärme

Se kontaktuppgifter

Vill du ta reda på om din fastighet kan kopplas till fjärrvärmenätet? Fyll i blanketten nedan så tar vi kontakt inom ett par dagar.

Ägarbyte av fjärrvärmeanslutning

Fjärrvärmenätets läge

Vårt fjärrvärmenät finns i Vasa, i Smedsby i Korsholm och i centrala Lillkyro. Se på kartan om din fastighet ligger inom vårt fjärrvärmenätsområde.

Vi kan koppla till fjärrvärme både nya och gamla fastigheter som ligger inom vårt fjärrvärmenätsområde. Möjligheten beror på avståndet från fastigheten till nätet. Om du bor på en gata längs vilken vår fjärrvärmelinje finns är anslutningen enkel. Om du bor i närheten av fjärrvärmenätet och är intresserad av att anslutas till det – ta kontakt!

Be om en offert

​​​​​Be om fjärrvärmeoffert

Fastighetens ägare