Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Energimarknaden och elens pris är ett ämne som diskuteras mycket just nu. Situationen är rätt komplicerad och det finns ingen enkel förklaring till den. Vi ställde några frågor angående situationen på elmarknaden till Vasa Elektriskas energichef Mikael Mäkelä.

Vad händer på energimarknaden just nu?

Elrpiset har klättrat uppåt under hela år 2021. I slutet av året har situationen tillspetsats och höjningen i energipriserna har varit oerhört kraftig.

Situationen är en summa av många olika faktorer. Orsakerna sträcker sig ända till Europa och till och med till andra världsdelar.

Priserna i Centraleuropa har påverkats av att till exempel gaslagren där är på exceptionellt låg nivå. Naturgas är ett vanligt drivmedel i Europa för el och värme.

Att de nordiska ländernas elnätsförbindelser så småningom har sträckt sig till Centraleuropa gör att Europas prisnivåer har en inverkan också på Finlands priser.

Också vattenlagren i Sverige och Norge har efter en regnfattig sommar lämnat på låg nivå och påverkar på så sätt priserna för sin del.

Dessutom har vi haft dåligt med vind, vilket syns i en delvis lägre produktion av vindkraft i jämförelse med året innan.

Som följd av alla dessa faktorer använder man nu mera justerbara produktionssätt, så kallad reglerkraft, i energiproduktionen och därmed också fossila bränslen.

Priserna på utsläppsrätter har också stigit – på mindre än ett år har de tredubblats. Användningen av fossila bränslen kostar nu alltså betydligt mer än tidigare, vilket också har sin inverkan på elpriset.

Sammanfattningsvis är situationen den att efterfrågan av el är hög i hela Europa samtidigt som elen som produceras har betydligt större produktionskostnader än tidigare.

Finland är speciellt under kalla vinterdagar väldigt beroende av importerad el.

Hur får jag reda på hurudant elavtal jag har?

Som Vasa Elektriskas kund kan du kolla din avtalstyp i vår mobilapp eller i Onlinetjänsten. Avtalstypen står också på din elräkning.

Hur vet jag om prishöjningen gäller mig?

Ifall du har ett tidsbundet avtal från Vasa Elektriska påverkas priset på elen du förbrukar inte av de dagliga ändringarna på energimarknaden. I ett tidsbundet avtal hålls elpriset på samma nivå under hela avtalsperioden.

Avtalets utgångsdatum kan du kolla i vår mobilapp, i Onlinetjänsten eller på din elräkning.

Om du har ett tillsvidareavtal från Vasa Elektriska kan avtalspriset förändras under avtalsperioden. Priset på energin följer inte dagliga förändringar på marknaden, utan vid eventuella prishöjningar informerar vi dig per brev i god tid.

Vad är börsel?

Priset på börsel eller el med så kallat spotpris varierar i takt med elmarknadens priser på timnivå. Vasa Elektriska säljer inga börselprodukter just nu och bara en handfull av våra kunder har för tillfället ett börselavtal.

Vad förväntas att hända på energimarknaden i framtiden?

Det som sker på energimarknaden för tillfället är exceptionellt vilket gör det svårt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Överlag tror man ändå att man i framtiden kommer att se större variationer i elpriset än tidigare.

Vasa Elektriska har som mål att erbjuda sina kunder elprodukter med ett så stabilt pris som möjligt. Därför satsar vi på lösningar i energisystemet som har en balanserande inverkan på framtidens elpris.

En viktig lösning är till exempel lagring av energi. Syftet är att lagra energi vid överskottsproduktion när efterfrågan är låg. När efterfrågan igen växer och basproduktionen är låg kan den tidigare lagrade energin användas som kompensation.

Också smarta lösningar inom energioptimering kommer att ha en central roll i stabiliseringen av prisnivåerna.

Med hjälp av smarta lösningar och data kan man optimera energiförbrukningen såväl hemma som till exempel på arbetsplatser.

Optimering förbättrar energieffektiviteten och utvidgar möjligheterna i användningen av förnybara energivarianter.

Hur ska jag gå till väga ifall jag är tvungen att göra ett nytt elavtal mitt i den svåra prissituationen?

I en situation där priserna har tendens att ändra hastigt kan det vara en god idé att välja en elprodukt vars avtalsvillkor möjliggör snabba ändringar.  

Ifall du ska flytta till en ny adress och du har ett tidsbundet elavtal från Vasa Elektriska är det möjligt för dig att fortsätta med samma avtal och samma pris i ditt nya hem tills avtalsperioden tar slut. I så fall ska du kontakta oss skilt för att fixa saken.

Ifall du har ett tillsvidareavtal från Vasa Elektriska kan vi tyvärr inte fortsätta på ditt avtal med samma pris på din nya adress. Ifall du vill fortsätta som vår kund bör du teckna ett nytt avtal till det nya hemmet.

Bor du i ett egnahemshus?

Läs i artikeln vad elförbrukningen i ett egnahemshus består av.

Läs mer om elförbrukningen i ett egnahemshus
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer