Just nu kan du beställa såhär

Börsel, Vindel och Basel är tillsvidare till salu endast för våra nuvarande kunder och till kunder inom Vasa Elnäts område. För våra nya kunder erbjuder vi vår Börsel Vind-produkt. Se nedan våra anvisningar om hur du kan just nu beställa och byta olika elprodukter.

Jag är en ny kund

Nya kunder utanför Vasa Elnäts område som har tecknat ett Börsel-avtal med oss efter 16.8.2022 kan byta Börsel-produkten till de produkter som är till salu för nuvarande kunder när avtalet varit i kraft i 12 månader.

Jag har varit kund hos Vasa Elektriska, räknas jag som nuvarande kund?

Ifall du har haft ett elförsäljningsavtal med oss inom de senaste 6 månaderna, kan du välja de produkter som är för våra nuvarande kunder.

Notera att ifall du har i kraft ett elförsäljningsavtal med ett annat elbolag och vill bli kund hos Vasa Elektriska igen ska du göra ett försäljarbyte när du tecknar ett nytt avtal med oss. Säg inte upp ditt gamla avtal, vi gör det när ditt nya avtal träder i kraft.

Som nuvarande kund kan byta elprodukt med 15 dagars omslagstid.

Avtal inom Vasa Elnäts område

BYT PRODUKT ELLER TECKNA NYTT AVTAL

Nuvarande kund: Teckna nytt avtal i övriga Finland

Teckna ett nytt avtal till en ny adress eller gör byte av elförsäljare genom att ringa vår kundtjänst.

Ny kund: Teckna elavtal i övriga Finland

Just nu erbjuder vi våra nya kunder i övriga Finland endast vår Börsel Vind-produkt.

BESTÄLL BÖRSEL VIND