Solkraftverk för egnahemshus – producera el själv

Utnyttja egnahemshusets tak: installera ett solkraftverk på taket och producera gratis förnybar el för ditt hem. Du kan sälja överskottsel till nätet. Men hur kan man producera el på ett så lönsamt sätt som möjligt? Experten förklarar.

Lönsamheten med ett solkraftverk i ett egnahemshus

Det finns många anledningar till att skaffa ett solpaneler till ett egnahemshus:

 • Du kan minska din elräkning genom att producera en del av elen för ditt hem själv.
 • Du är delvis självförsörjande när det gäller elektricitet.
 • Du kan sälja överskottsel till nätet till spotpris.
 • Du gör en miljöhandling: du producerar grön el för ditt hem och för försäljning till nätet.
 • Ett solkraftverk ökar fastighetens värde.

Många undrar ändå om ett solkraftverk är lönsamt i ett egnahemshus. Solkraftverkets rätta dimensionering inverkar på detta, berättar Jussi Vaissalo, kundchef på Vasa Elektriskas Energitjänster.

”Det är oftast mest lönsamt att köpa tillräckligt många solpaneler som producerar tillräckligt med el för eget bruk”, säger Vaissalo.

Är det värt att överdimensionera ett solkraftverk?

Energikrisen och de stigande spotpriserna på elbörsen gör att många är intresserade av att skaffa stora solkraftverk till egnahemshuset. Man har fått exceptionellt bra betalt, eftersom ersättningen som betalas för småskalig produktion = elens spotpris minus kommissionen som elbolaget tar ut.

Följaktligen har även ersättningarna för småskalig produktion stigit. Experten varnar dock för överdimensionering.

”Om spotpriset sjunker kan det hända att ett överdimensionerat solkraftverk nödvändigtvis inte är lönsamt. Ju större solkraftverket är, desto högre blir anskaffningspriset.”

Det är värt att tänka på det framtida elbehovet, eftersom solenergi är en långsiktig investering.

”Det kan vara lite överdimensionerat om du planerar att skaffa en laddningsbar bil eller till exempel ett bubbelbad. Då kan du ha ytterligare 2–4 paneler.”

Hur många solpaneler behövs för ett egnahemshus?

Tumregeln är: solkraftverket ska dimensioneras att täcka 30 procent av hemmets årsförbrukning.

”Det vill säga om du förbrukar 18 000 kilowattimmar el per år, kan ett cirka 6 kilowatts system vara av lämplig storlek.”

Tumregeln är dock mycket riktgivande, eftersom följande saker måste beaktas i dimensioneringen:

 • Hur stor är elförbrukningen under våren, sommaren och hösten? På vintern producerar panelerna inte mycket el.
 • Är det möjligt att schemalägga elförbrukningen efter vädret?
 • Takets storlek: Hur många paneler får plats på taket?
 • Hinder som ventilationskanaler eller skorstenar.
 • Takets riktning.

Hur mycket kostar solpaneler?

Priserna på solpaneler har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Nu finns även högkvalitativa paneler tillgängliga till ett rimligt pris. Jussi Vaissalo rekommenderar att man investerar i den nya generationens half cut-solpaneler, eftersom de är effektiva och hållbara.

”Half cut-solpanelernas celler är halverade, vilket ger en effektivare energiproduktion.”

Priset beror på hur stor effekt och hur många solpaneler man vill ha.

Uppföljning av solkraftverkets produktion i appen

Jussi Vaissalo säger att det för många människor har blivit en hobby att följa sin egen elproduktion och elförbrukning.

”Produktionen kan följas från invertern eller från smarttelefonappen som medföljer invertern.”

Invertern är den delen av solkraftverket som omvandlar den el som produceras av anläggningen till en form som lämpar sig för användning i hushållsapparater.

Solkraftverket är en del av framtidens smarta hem

Vasa Elektriska utvecklar för närvarande en tjänst för smarta hem, vilken gör det möjligt för dig att följa och optimera produktionen i ditt solkraftverk och din egen elförbrukning med hjälp av Vasa Elektriskas app. Därmed blir det också mer lönsamt än tidigare att skaffa ett solkraftverk.

”Om spotpriset på el är högt kan förbrukningen styras så att så mycket som möjligt av solpanelernas produktion går till försäljning. När spotpriset förändras kan produktionen omdirigeras mer till förbrukning i hemmet.”

Elbilen laddas och varmvattenberedaren värms upp beroende på vilket sätt är mest lönsamt: ibland med solel, ibland med billig börsel. De första funktionerna i tjänsten för smarta hem lanseras på marknaden våren 2024.

Solkraftverkets placering på taket

Solpanelerna ska om möjligt vara riktade mot söder. På detta sätt fångar man det mesta av solens strålningsenergi. Om taket på ett egnahemshus är öst-västriktat är det lämpligt att fördela solpanelerna jämnt mellan öst- och västtakfallet.

”Solkraftverket börjar producera på morgonen. Produktionen sjunker vid middagstid men stiger igen på eftermiddagen och kvällen när solen rör sig västerut.”

En sådan lösning går ofta hand i hand med elförbrukningen i hemmet, och den el som produceras av solpanelerna är direkt tillgänglig för användning.

”Det förekommer ofta elförbrukning hemma på morgonen när man vaknar och sätter igång apparaterna, och särskilt på kvällen. Det är då vi lagar mat och startar tvättmaskinen. Under dagen kommer vi på jobbet.”

Det är inte lämpligt att rikta ett solkraftverk mot norr, eftersom solen inte skiner från norr utan passerar från öst till väst via söder. Om du är osäker på om det är lämpligt att placera ett solkraftverk på ditt tak kan du skicka in en offertförfrågan så kontaktar vi dig.

Försäljning av solel

Om solpanelerna är anslutna till elnätet kan du sälja överskottsel och automatiskt få en kreditering på din elräkning.

Anslutningen av solkraftverket till elnätet utförs av en elentreprenör. För att ansluta till elnätet måste du kontakta ditt lokala elnätsbolag. Läs snabbguiden om hur du ansluter småskalig produktion till elnätet.

Det måste finnas en köpare för småskalig produktion som överförs till nätet. Se därför till att du har ett försäljningsavtal med din elleverantör. Du kan bara sälja din småskaliga produktion till din egen elleverantör. Om du är kund hos Vasa Elektriska kan du sälja din överskottsel till oss.

Solkraftverk för egnahemshus

 • Solkraftverket producerar en del av ditt hems elektricitet gratis.
 • Överskottselen kan säljas till nätet.
 • Det är värt dimensionera solkraftverket enligt din nuvarande och framtida förbrukning.
 • Det är inte värt att överdimensionera, eftersom det är svårt att förutse utvecklingen av spotpriserna. En hög avkastning på försäljningen är inte garanterad i framtiden.
 • Half cut-solpanelerna är en investering för framtiden.
 • Panelerna bör riktas mot söder eller öst-väst.
 • Du kan följa upp avkastningen i mobilappen.

Solpaneler för egnahemshus – vanliga frågor

Solpaneler till företag och husbolag

Från oss kan du skaffa solpaneler till ditt företag, lantgård eller husbolag.

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer