Miljövänlig el – går grön el och elpriset hand i hand?

Genom att välja miljövänlig el kan var och en delta i att stävja klimatförändringen. Många tror ändå att grön el är dyr – men är den verkligen det? Energichef Jari Hovila vid Vasa Elektriska svarar på de vanligaste frågorna om grön el.

Är miljövänlig el dyrare än annan el?

Inte nödvändigtvis, ibland kan även det billigaste erbjudandet gälla grön el.

Men om ett energibolag har egen produktion av förnybar el, kan priset på miljövänlig el vara något högre än priset på blandad el – och det av goda skäl, förklarar Jari Hovila, energichef vid Vasa Elektriska:

”Att bygga produktionsanläggningar för förnybar el kräver stora investeringar. Därför kan energibolag som bygger ny utsläppsfri produktion, såsom Vasa Elektriska, prissätta sin förnybara el så att det kan generera medel som sedan investeras i ny förnybar produktion.”

Vasa Elektriskas Vindel produceras i vindkraftparker i Finland.

Lönar det sig att nappa på det allra billigaste gröna elavtalet?

”Med verkligt billiga elavtal ska man vara på sin vakt. Ibland har bolagen fått det genomsnittliga elpriset att se billigt ut så att de första månaderna säljs till nedsatt pris, men sedan stiger priserna. Om sådana fall får man läsa på webbens diskussionsforum när människor har blivit lurade”, säger Hovila.

”Vasa Elektriskas prissättning är rättvis och vi strävar efter att hålla priserna stabila. Till exempel vår Vindel är förmånligare än genomsnittet.”

Beställ Vindel var du än bor i Finland

Jag vill göra det bästa valet ur miljösynpunkt – vad ska jag beakta när jag väljer miljövänlig el?

Med tanke på miljön är det bäst att köpa utsläppsfri el av ett elbolag som låter bygga mer förnybar energiproduktion i Finland.

”Endast genom att öka den utsläppsfria produktionen är det möjligt att på sikt eliminera fossila produktionsformer ”, säger Hovila.

Till exempel Vasa Elektriska bygger hela tiden fler vindkraftverk i Finland.

Det finns ofta två sorters utsläppsfria elavtal vars koldioxidavtryck är noll: el som producerats med helt förnybara produktionsformer, såsom Vasa Elektriskas Vindel, eller el som producerats med förnybara produktionsformer och eventuellt med kärnkraft, såsom Klimatel 24 mån.

Du kan bekymmersfritt välja ett lämpligt avtal bland dessa två, eftersom båda produktionsformerna är utsläppsfria.

Men vänta lite, producerar inte alla elbolag som säljer grön el också själva el och investerar i förnybar energi?

Nej, för det finns två sätt att sälja grön el.

Vi på Vasa Elektriska har valt att producera all förnybar el som vi säljer själv med vindkraft och vattenkraft i Finland och investerar också i nya vindkraftverk.

Ett annat sätt är att köpa så kallade ursprungsgarantier för el som producerats på många olika sätt, vilket gör det möjligt att sälja el som ursprungligen inte varit grön som grön el.

”Ursprungsgarantier kan köpas från andra europeiska elproducenter som har producerat grön el och säljer el och gröna värden som separata produkter. Handel med ursprungsgarantier är ett europeiskt system, som övervakas av myndigheterna, t.ex. i Finland av Energimyndigheten”, berättar Hovila.

På så sätt kan också ett elbolag som inte alls producerar förnybar energi sälja grön el.

”Trots att det i ett globalt perspektiv inte spelar någon roll var den miljövänliga elen har producerats, har det lokal betydelse. Kunden kan undra över att hen köper grön el fastän det väller ut svart rök ur skorstenen vid elbolagets produktionsanläggning.”

Bekanta dig med Vasa Elektriskas elavtal

Om jag vill köpa miljövänlig el, måste elprodukten då ha ett Ekoenergimärke?

”Ekoenergimärket är Finlands naturskyddsförbunds avgiftsbelagda certifikat, som en del elförsäljare har skaffat. Märket är dock inte obligatoriskt för att elen ska kunna vara grön”, säger Hovila.

I elbranschens praxis ingår att elen bevisligen ska vara miljövänlig. Detta garanterar att den el som säljs som grön alltid har producerats utsläppsfritt, även om Ekoenergimärket inte inskaffats.

Läs mer om Vasa Elektriskas förmånligare Vindel

Ekologisk el och 20 tips för en grönare livsstil

Hur kan jag minska mitt koldioxidavtryck – speciellt om jag själv tycker att jag redan nu lever ekologiskt? Sari Laine, ledande expert vid Sitra, ger praktiska tips för en grönare vardag. Ett av de enklaste sätten att minska din miljöpåverkan är att välja ekologisk el till ditt hem.

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer