Erfarenheter av börsel: vem lämpar sig börsel för?

”I det långa loppet är börsel garanterat den förmånligaste avtalsformen”, säger en erfaren köpare av börsel.

Erfarenheter av börsel: ett bra val om du kan tajma din elförbrukning

Den som är van vid ett avtal med fast elpris kan vara tveksam att övergå till börsel. Vi bad två av våra börselkunder berätta om sina erfarenheter. Vi frågade dem också om vilka effekter Börsel-avtalet har haft på deras elförbrukning.

”I det långa loppet är börsel garanterat den förmånligaste avtalsformen”, säger Ville, som bor i ett höghus. Han bytte till börsel för länge sedan.

”Jag kan själv påverka storleken av min elräkning genom att tajma min förbrukning, men det kräver planering och lite ansträngning”, berättar Lotta, som bor i ett egnahemshus. Hon tecknade ett Börsel-avtal rätt nyligen.

Ville har redan en längre tid dragit nytta av mycket förmånlig börsel. Till exempel år 2019 var bostadens elräkning för hela året endast 250 euro. Ville bekymrar sig inte heller över timmarna med dyr börsel, då höghuset värms upp med fjärrvärme och elförbrukningen i varje fall är rätt liten.

Lätt att följa med priset på börsel

Lotta bor i ett egnahemshus på 210 kvadratmeter som blev färdigt år 2009. Hon har goda erfarenheter av börsel. Familjens årliga elförbrukning har varit kring 8 300 kilowattimmar per år, men Lotta säger att övergången till börsel har gjort henne mer medveten om elpriset.

”Jag följer med elpriset på webbplatsen sahko.tk”, berättar hon.

”Tidigare fick tvätt- och diskmaskinen rulla nästan när som helst – ibland till och med halvfulla, om det var bråttom. Nu är vi mer systematiska.”

Ville har Fingrids app på hemskärmen på sin mobiltelefon. Han har sedan flera år haft som vana att kontrollera timpriset på el innan han värmer bastun.

I Villes höghusbostad, som byggts år 2015, är elförbrukningen cirka 2 700 kilowattimmar i året. Timförbrukningssiffrorna visar att Villes kylskåp och belysning är mycket elsnåla. Förbrukningen är så liten att det syns bara små hopp i den när Ville rostar bröd och knäpper på kaffebryggaren på morgonen. Bostadens i särklass största elförbrukare är bastun, som Ville använder flitigt på vintern, och luftvärmepumpen, som kyler av hemmet om sommaren.

Avkylningen från luftvärmepumpen behövs mest under varma sommarnätter, vilket sker behändigt under börselens billiga timmar.

Varierande erfarenheter av börsel beroende på värmesystemet

För Ville och Lotta är börsel en bra lösning. Börsel är det förmånligaste alternativet för den som kan tajma sin dagliga elförbrukning till de i genomsnitt förmånligare timmarna och som vid behov kan spara el om börspriset blir mycket högt.

Bägge hushållen har fjärrvärme och därför höjer vinterns uppvärmningssäsong inte elförbrukningen i någon större omfattning.

Ingen har dock en kristallkula som visar hur priset på börsel kommer att utvecklas i framtiden. Energichef Mikael Mäkelä på Vasa Elektriska konstaterar att börsel passar hushåll för vilka det inte är ett problem att elräkningens belopp varierar under året.

Men vad händer om man bor i ett hus med elvärme, där förbrukningen på vintern alltid är betydligt större än på sommaren.

”Börsel kan lämpa sig också för sådana kunder, men då ska de vara beredda att följa med förbrukningen eller investera i anordningar som sköter uppföljningen automatiskt”, säger Mäkelä.

Till exempel kan många värmepumpar utrustas med ett intelligent styrsystem som optimerar uppvärmningen av bostaden och bruksvattnet till elens billiga timmar i dygnet.

Den största utmaningen för den som värmer huset med el är att förbrukningen ohjälpligen ökar på vintern och att det inte alltid går att undvika timmar med dyr börsel. Läs hur timpriset på börsel varierar.

”Om det är viktigt för dig att kunna förutsäga elräkningen är det kanske ingen god idé att vaka om nätterna och grubbla över börspriserna”, konstaterar Mäkelä.

År 2019 var börselen mycket förmånlig för en exempelbostad i ett höghus: elräkningarna för hela året blev totalt endast 253 euro. År 2022 var det genomsnittliga priset på börsel 31,05 cent per kilowattimme.

Börsel till sommarstugan och elbilen

De elräkningar som Villes familj fått visar att börsel varit ett förmånligt alternativ på lång sikt. År 2019 var medelpriset på el som förbrukades i familjens bostad inklusive överföring och skatter endast 10 cent/kWh. År 2022 var priset högre, men fortfarande konkurrenskraftigt jämfört med ett avtal till fast pris.

Ville överväger att byta från den nuvarande blandade elen till börsel, som Vasa Elektriska producerar med ren vindkraft. Familjen ska skaffa elbil, vilket sannolikt ökar den årliga elförbrukningen till det två- eller tredubbla. Börsel lämpar sig också utmärkt för att ladda elbilen om natten.

Ville har också börsel på sommarstugan. Stugan får stå kall på vintern.

”Det är en bra utgångspunkt för att använda börsel”, säger Mikael Mäkelä.

När familjen besöker stugan i huvudsak om helgerna eller på semestern i juli är elförbrukningen som lägst i hela Finland. Om resan till stugan sker på en blåsig dag är börselen sannolikt rätt billig. Om man inte kan styra stugans gamla värmesystem kan det däremot bli dyrt att hålla basvärmen året runt.

Bytet till börsel minskade elförbrukningen

I Lottas familj har avtalet om börsel lett till att elen används mer prismedvetet än tidigare.

”Vår totala elförbrukning har minskat betydligt. Vi tajmar alltid bilens laddning samt disk och tvätt till de förmånliga timmarna. De förmånliga timmarna infaller vanligen på natten, men exempelvis under blåsiga dagar, när priset är jättelågt, kan vi använda maskinerna utan att bekymra oss för klockslaget särskilt mycket”, berättar Lotta.

”Börsel lämpar sig väl för hushåll som kan påverka sin egen förbrukning, det vill säga antingen minska den eller flytta den till billigare timmar”, sammanfattar Mikael Mäkelä.

För vem lämpar sig börsel bäst och hur kan börselen spara på din elräkning? Läs Mikael Mäkeläs tips.

Teckna ett Börsel-avtal

Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer