Så här bildas priset på börsel

Priset på börsel definieras enligt efterfrågan och utbud av el. Om nätterna och vid blåsigt väder är priset på börsel oftast som billigast.

Priset på börsel bestäms av efterfrågan och utbud

El är en speciell vara eftersom den är svår att lagra. Mängden el i elnätet ska alltid vara lika stor som förbrukningen. Priset på börsel bildas varje timme utifrån den efterfrågan och det utbud som råder vid ögonblicket.

Börselkunden har därför möjlighet att påverka storleken på sin elräkning genom att förlägga sin elförbrukning till de förmånliga timmarna.

Priset på börsel bestäms på elbörsen

Priset på börsel bestäms för varje timme på elbörsen Nord Pool utifrån elproducenternas försäljningserbjudanden och elanvändarnas köperbjudanden.

Elförbrukningen minskar på natten, då de flesta sover. Då täcks förbrukningen av de billigaste produktionsformerna, dvs. vatten-, vind- och kärnkraft, och timpriset på börsel är som lägst. På morgonen, när industrianläggningarna kör i gång och man tar varma duschar i hemmen, ökar elförbrukningen.

Så här varierade priset på börsel i augusti 2022. På nätterna och veckosluten sjunker priset nära noll, och på vardagsmorgnarna och -kvällarna är elförbrukningen som störst. Timpriserna kan bli höga, särskilt under vindstilla dagar.

Under timmarna av toppförbrukning är behovet av el stort. När efterfrågan är stor godkänns också betydligt dyrare produktionserbjudanden i elbörsen. Då stiger marknadspriset på el till det flerdubbla från de förmånligaste timmarna på natten.

Elpriset påverkas inte bara av efterfrågan, utan också av mängden el som står till buds. Denna mängd varierar till exempel enligt vädret. Vid blåsigt väder producerar vindkraftverken el med full kapacitet, och då kan priset på börsel vara mycket lågt.

Läs hur timpriset på börsel varierar.

Börsel väcker intresse

Vasa Elektriska har haft ett Börsel-avtal i sitt urval sedan maj 2022, och produkten har haft efterfrågan, berättar energichef Mikael Mäkelä på Vasa Elektriska.

“En del av kunderna hade efterlyst det sedan länge.”

Läs om erfarenheterna med börsel: för vilka hushåll passar börsel bäst?

Börsel är till fördel till exempel för kunder som har egenproduktion av el och som säljer produktion från sina egna solpaneler till elnätet. De höga börskurserna på dagtid har lockat många att investera i solenergi.

“Småskaligproduktion i vårt elnät har snabbt stigit till en rekordnivå”, berättar Mäkelä.

I typiska fall är produktionen av el under soliga sommardagar som bäst när elpriset är högt. Den som producerar så mycket el att den också räcker till försäljning får ett bra pris på sin produktion.

På elbörsen ordnas elköp- och säljerbjudandena för varje timme på dygnet i storleksordning. Priset på börsel under en timme bildas i skärningspunkten mellan kurvorna för efterfrågan och utbud.

Som börselkund hos Vasa Elektriska är det fördelaktigt för dig om du till exempel kan tajma uppvärmningen av din varmvattenberedare eller laddningen av din elbil till de timmar när elen är som billigast. Om du kan förlägga en del av din elförbrukning till natten kan du samtidigt spara mycket pengar och bidra till att balansera hela elnätet i Finland.

För vem lämpar sig börsel bäst och hur kan börselkunder spara på sina elräkningar? Läs Mikael Mäkeläs tips.

Teckna ett Börsel-avtal

Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer