Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Priset på el och situationen på elmarknaden är saker som orsakat mycket diskussion på sistone. Det har under det senaste året skett historiskt många vändningar på elmarknaden.

Det är flera olika faktorer som påverkar den rätt komplicerade situationen. Det senaste är de geopolitiska spänningarna omkring oss. Alla komponenter tillsammans gör verksamhetsmiljön ostabil.

Den ostabila marknadssituationen ökar riskerna för elbolagen. Att förutspå marknaden har varit ytterst utmanande redan länge. När vindarna är svaga och förbrukningen är på hög nivå, behöver man också i Finland producera kapacitet till elsystemet med fossila bränslen. Produktionskostnaderna har inte gått ner, utan de har tvärtom stigit, berättar Vasa Elektriskas energichef Mikael Mäkelä.

Tumultet på energimarknaden har redan länge orsakat bekymmer för både elbolagen och deras kunder. Den utdragna situationen har tvingat elbolagen att fundera på sin verksamhet och på de produkter och tjänster de erbjuder från en ny vinkel.

Marknadssituationen har verkligen ändrats och de traditionella produkter och elavtalsformat som vi sålt länge passar inte längre i det nya normala.

Med traditionella elavtal menar Mäkelä till exempel tillsvidareavtal.

Elavtal som är i kraft tillsvidare tjänar elbolaget och kunden i en situation där marknaden är förutsägbar. Nu när marknaden är ostadig och rör sig snabbt i stigande riktning är ett tillsvidareavtal inte ett fungerande koncept, eftersom det inte möjliggör smidiga prisändringar.

I finländska elbolag pågår just nu en trend där man tänker om eller helt och hållet avstår från de trögaste produkterna.

Problemet med tillsvidareavtal är att prisändringarna i dem är väldigt tröga. Man bör meddela kunden om prisändringen i god tid. Innan processen är klar har det hänt en massa på marknaden.

Den nya situationen kräver flexiblare produkter som bättre hänger med marknaden. Också Vasa Elektriska vill utvidga sitt produktutbud i en nära framtid.

Vi har planerat produkter som liknar tillsvidareavtal men som har en prissättning som är mer flexibel för både kunden och bolaget. En lösning kunde vara en produkt med kvartalprissättning vars pris uppdateras fyra gånger om året enligt marknadssituationen.

Där igen kunde elavtal med paketpris ge kunden stabilitet och förutsägbarhet med tanke på elräkningen.

Med paketprissatta produkter kunde vi erbjuda ett fast pris för en viss typ av boende och förbrukning. Ett s-paket skulle passa till exempel för höghusboende.

Med att förnya produktutbudet strävar man efter att hitta lösningar som fungerar för både kunden och för bolaget.

Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer