Vad gör fjärrvärmen till ett miljövänligt och konkurrenskraftigt val?

Söker du en miljövänlig uppvärmningslösning för företaget? Markus Tuomala på Vasa Elektriska listar sju viktiga orsaker till varför fjärrvärmen är framtidens val för företagen samt hur metoden är miljövänligare än någonsin!

1) Fjärrvärme produceras i allt högre grad med förnybara energiformer: ”Att välja en miljövänlig uppvärmningsform är ett enkelt sätt att öka företagets grönhet”

Att fjärrvärme blivit populärt i Finland är inte konstigt, eftersom det är en förmånlig och lätt värmelösning i städer och tätorter. Dessutom går produktionen hela tiden i en miljövänligare riktning i och med att hela Finland och energisektorn arbetar för koldioxidneutralitet.

Fjärrvärmens produktionssätt och miljövänlighet varierar beroende på bolag. Vasa Elektriskas fjärrvärme är ren när man jämför med Finland som helhet. Den produceras till 80 procent ur förnybara energikällor och avfallsenergi. Dessutom erbjuds 100 % ren värme:

”Om du vill ha 100 procent förnybar fjärrvärme kan du välja vår tillvalstjänst Klimatgaranti.” Den garanterar att den fjärrvärme du beställer produceras med hjälp av biomassa och avfallsenergi och att produktionen av den inte medför klimatutsläpp”, säger Markus Tuomala, fjärrvärmedirektör vid Vasa Elektriska.

Läs mer om Vasa Elektriskas förnybara och miljövänliga fjärrvärme här.

2) Genom att ansluta dig till fjärrvärmenätet är du genast en del av den cirkulära ekonomin

Med cirkulär ekonomi avses ofta återvinning och återanvändning av material. Men visste du att också värme kan återvinnas, och uttryckligen i fjärrvärmenätet? När du väljer fjärrvärme bidrar du till den cirkulära värmeekonomin.

Till exempel spillvärme från industri, avfalls- och datacentraler kan samlas in och överföras dit den behövs – till exempel till ditt företag eller hem. Vasa Elektriska uppmuntrar kontinuerligt nya spillvärmeproducenter att delta i värmeåtervinningen.

”Kunskapen om värmeuppsamling ökar hela tiden, och i framtiden planerar man att samla upp värme från nya källor, såsom hushållens avloppsvatten”, säger Tuomala.

3) Fjärrvärmen blir allt miljövänligare tack vare ett gediget expertarbete

Aktörerna och experterna inom energisektorn utvecklar hela tiden nya lösningar för en allt grönare och smartare produktion av fjärrvärme. Vasa Elektriska har som mål att helt och hållet bli av med den fossila energiproduktionen, och därför investerar energibolaget kontinuerligt i hållbar energiproduktion och cirkulär ekonomi.

Ett exempel på steg som tas mot en hållbar värmeproduktion är det värmelager i berggrunden på Vasklot som gör det möjligt att ta till vara värme och återvinna den i fjärrvärmenätet.

”Där kan man lagra så mycket energi att den stöder hela stadens värmeproduktion i flera veckor. Tack vare det behöver mindre miljövänliga produktionsanläggningar inte startas när värme behövs, eftersom den kan tas från lagret”, säger Tuomala.

4) Att utveckla miljövänligare fjärrvärme höjer inte priserna

Tuomala påminner om att Vasa Elektriskas viktigaste uppgift är att erbjuda stadsborna och företagen ren och förmånlig energi.

”De stora investeringarna i miljövänliga lösningar kommer inte att synas i priset på fjärrvärme.”.

Vasa Elektriskas fjärrvärme hör till de förmånligaste i Finland. Beställ förmånlig och miljövänlig fjärrvärme här.

Fjärrvärme är framtidens värmelösning

Experten räknar upp framgångsstegen

5) Fjärrvärme ökar fastighetens värde – och när den produceras miljövänligt är den en konkurrensfördel

Fjärrvärme är en ypperlig lösning för företag och husbolag, eftersom en anslutning till fjärrvärmenätet kan höja fastighetens värde.

”En nyinvestering i en fjärrvärmeanslutning höjer fastighetens värde tack vare de förmånliga energi- och underhållskostnaderna samt det faktum att fjärrvärmebolaget svarar för värmeproduktionens risker och reservproduktion i alla situationer”, säger Tuomala.

Allt fler företag satsar nuförtiden på energieffektivitet och miljövänlighet i sina lokaler och vill också berätta om det för sina kunder.

De Vasa Elektriskas fjärrvärmekunder som valt tillvalstjänsten Klimatgaranti får ett certifikat beviljat av en tredje part och som bekräftar att fjärrvärmen har producerats ur förnybara källor och att koldioxidavtrycket från uppvärmningen är noll gram. Med certifikatet kan företagen också berätta om sina värderingar för sina kunder och visa att de deltar i hela Finlands klimattalko.

”Det finns ännu ingen gemensam standard för certifiering av värmeprodukter. Därför vill Vasa Elektriska främja saken genom att vara bland de första aktörer som certifierar sin värmeprodukt”, säger Tuomala.

I Vasa Elektriskas avgiftsfria Onlinetjänst kan du följa hushållets eller företagets energiförbrukning med upp till en timmes noggrannhet. Läs mer och beställ fjärrvärme här.

6) Fjärrvärmen är förutom grön också en tillförlitlig uppvärmningsform för flera årtionden framåt: ”Driftsäkerheten är 99,9 procent”

Vill du ha en uppvärmningslösning som problemfritt tjänar de kommande årtiondena? Driftsäkerheten för Vasa Elektriskas fjärrvärme är 99,9 procent, vilket innebär att värmedistributionen i praktiken aldrig avbryts.

”Även den värmecentral som installeras i fastigheten är driftsäker. Den fungerar som bäst i trettio år utan underhållsåtgärder”, säger Tuomala.

Fjärrvärmeanläggningen består av ett fjärrvärmerör som dras till fastigheten och av en värmecentral som finns inne i fastigheten. Den tar inte mycket plats.

7) Kundtjänsten hjälper dig snabbt och personligt

Tack vare underhållsfriheten och de låga uppvärmningskostnaderna betalar anslutningen till fjärrvärmenätet snabbt tillbaka sig själv.

”Om det uppstår frågor om anordningen kan man alltid be vår kundtjänst om hjälp. Vi besöker ofta kunden på ort och ställe för att hjälpa till där det behövs”, säger Tuomala.

Om du har akut behov av uppvärmning, kan fjärrvärmelösningen genomföras mycket snabbt.

”I år slog vi rekord och fick fjärrvärmen installerad hos en kund två veckor efter beställning.”

Läs mer och beställ här din förmånliga och miljövänliga fjärrvärme från Vasa Elektriska.

Fjärrvärme vs jordvärme – Vilken lösning är bättre för företag?

Vi listar fyra punkter att tänka på när du väljer uppvärmningslösning.

Hemma

Tystnad gör gott

Läs mer
Aktuellt

Seglarveteraner

Läs mer
Aktuellt

Färre utsläpp i sjöfarten

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer