Beställ fjärrvärme

Nya byggnader eller fastigheter som byter värmesystem och som finns på området för Vasa Elektriskas fjärrvärmenät kan anslutas till vårt nät. Husets avstånd till nätet har dock betydelse, i praktiken måste det befintliga nätet vara draget längs den gata där man bor.

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät, trots att du inte bor intill nätet men i närheten av det, hör dig för om även dina grannar är intresserade av en anslutning. Om det finns ett intresse att ansluta flera närbelägna fastigheter på samma gång, kan en utvidgning av nätet vara möjlig.

Se på kartan om din fastighet finns längs med Vasa Elektriskas fjärrvärmenät.

Fyll i nedanstående formulär om du vill få reda på om det går att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät. Vi kontaktar dig på önskat sätt.

Be om en offert

​​​​​Be om fjärrvärmeoffert

Fastighetens ägare

Fastighet

t.ex. Bostadsbolag Ab

Kontaktuppgifter

Dela