Grön el är ett lönsamt val för företag: LokalTapiola Österbotten valde vindel

Det har blivit allt vanligare för företagen att satsa på hållbara lösningar också när de väljer elleverantör och elprodukt. Företagets hållbara handlingar intresserar också kunden, och till exempel företagets koldioxidavtryck är något som ofta engagerar.

Elprodukten har en stor inverkan på hur stort eller litet koldioxidavtrycket blir. När man väljer elprodukt är det därför viktigt att överväga på vilket sätt produkten stöder företagets värderingar inom hållbarhet. Grön el är av flera orsaker ett bra alternativ.

LokalTapiola Österbotten har valt Vasa Elektriskas Vindel till alla dess 10 kontor i Österbotten. Vindel är grön, utsläppsfri el som tillverkas med inhemsk vindkraft som är förnybar och ett av de renaste sätten att tillverka el. I arbetet mot klimatförändringen är det ytterst viktigt att börja använda sig av utsläppsfria och förnybara energikällor.

Vi på Vasa Elektriska jobbar hårt för klimatet genom att till exempel utveckla klimatvänliga produkter för våra kunder.

Läs mer: Vasa Elektriska producerar vindkraft och satsar på nya vindkraftverk.

Varför valde LokalTapiola Österbotten just Vasa Elektriskas Vindel-produkt?

Hållbarhet, livstrygghet genom framförhållning och lokal förankring är någonting som är djupt inrotade i LokalTapiolas verksamhet.

Vi är en lokal, aktiv och inflytelserik aktör som med sin egen verksamhet vill stöda och uppehålla den lokala livskraften. I praktiken betyder det att vi strävar efter att alltid använda oss av lokala företags tjänster.

Som en del av vår hållbara verksamhet ville vi ta i bruk vindel som är ursprungsgaranterad. Vasa Elektriskas Vindel passade oss bra eftersom den är hållbar och lokalproducerad, berättar LokalTapiolas verkställande direktör Pasi Haarala.

På vilket sätt passar vindel LokalTapiolas hållbara verksamhet och värderingar?

Grundstenarna i vår verksamhet är välvilja, mod och passion. Vi önskar våra medarbetare, kunder och samhället väl.

LokalTapiola har som det enda inhemska försäkringsbolaget undertecknat FN:s principer för hållbar försäkring. Det förutsätter att vi tar hänsyn till klimatförändringen när vi fattar beslut.

LokalTapiola Österbotten har som mål att bli kolneutral före år 2030. Vi jobbar hårt för att förbättra energieffektiviteten i våra fastigheter och vindel är ett utmärkt sätt att minska på koldioxidutsläppet, förklarar Haarala.

Delta i utsläppstalkot genom att beställa förnybar el till ditt företag.

Lähitapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Pasi Haarala

Det bästa sättet för ett företag att berätta om hållbarhet är genom konkreta hållbara handlingar. Att välja en grön elprodukt är ett bra sätt att förstärka företagets image som en ansvarsfull aktör.

Det har varit fint att lägga märke till att fler och fler företag satsar på hållbara lösningar och försöker minska på sitt koldioxidavtryck.

Det tyder på att vår verksamhet på Vasa Elektriska passar bra ihop med kundernas nutida behov, eftersom vi ständigt utvecklar våra tjänster i en hållbarare riktning genom att erbjuda olika miljövänliga lösningar, kommenterar Vasa Elektriskas försäljningschef Jussi Vaissalo.

Genom att välja en elprodukt som Vindel, vars energi produceras ur förnybara energikällor, kan man på ett enkelt sätt visa ansvar och lyfta fram företagets värderingar.

LokalTapiola Österbottens och Vasa Elektriskas värderingar är i grunden väldigt lika och det känns verkligen fint att vi får leverera vår inhemska, lokalproducerade och hållbara vindel till bolagets alla 10 kontor i Österbotten, tillägger Vaissalo.

Skaffa grön el förmånligt åt företaget.

Välj grön el - det är lönsamt!

Grön och inhemsk el för ditt företag
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer